ELEKTRISK

Dobbelt så mange sparkesykkel-ulykker i juni

Over 100 skader registrert i hovedstaden sist måned.

Oslo legevakt har hatt 187 legevaktbesøk etter uhell med elektriske sparkesykler i perioden april til juni. Det utgjør over 1 prosent av legevaktbesøkene i perioden.
Oslo legevakt har hatt 187 legevaktbesøk etter uhell med elektriske sparkesykler i perioden april til juni. Det utgjør over 1 prosent av legevaktbesøkene i perioden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

De tre siste månedene har totalt 187 personer er blitt skadd etter fall med elektrisk sparkesykkel i Oslo. Fra mai til juni økte antall skadde fra 46 til 107.

Antall skadde utgjør imidlertid kun én prosent av den totale andelen på 17.388 skader registrert ved Oslo skadelegevakt siden april.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Vibeke Kaasi Oslo universitetssykehus er det registrert tolv alvorlige skader, hvorav brudd i håndledd eller underarm utgjør halvparten. Én hodeskade, brudd i hofte, lår, ankel og to brudd i legg utgjør resten.

Snittalderen på de skadde er 30 år, og det er nesten dobbelt så mange menn (66 prosent) som har skadd seg på elektrisk sparkesykkel som kvinner (34 prosent).

Skadeandelen har økt måned for måned siden de populære sparkesyklene gjorde sitt inntog i hovedstaden. I april registrerte Oslo skadelegevakt 1,1 skader per døgn og totalt 34 personer. I mai økte andelen ytterligere til 46 personer og 1,5 per døgn, mens juni brakte 107 personer til skadelegevakten. Det utgjør 3,6 skader per døgn.

I en studie i Austin, Texas, konkluderte forskerne med at mange ulykker kan unngås ganske enkelt. Austin Public Health foreslår i sine anbefalinger at det må fokuseres på opplæring av denne nye typen trafikanter, siden en tredel av de intervjuede personene kom til skade under den første turen sin på en sparkesykkel.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.