Dobbel vind-konsesjonMidlere årlig produksjon for Bessakerfjellet er beregnet til 150 GWh med en total utbyggingskostnad på vel 400 millioner kroner.

Valsneset kan produsere inntil 40 GWh. Utbyggingskostnadene er beregnet til ca. 100 millioner kroner.

Før eventuelle utbyggingsvedtak kan fattes, vil alle økonomiske forhold ved prosjektene bli nøye vurdert. TrønderEnergi starter nå detaljplanleggingen av parkene og innhenting av anbud på leveranser til prosjektene.

Utbyggingen av Bessakerfjellet vindmøllepark vil ta rundt et og et halvt år og for Valsneset ca. et halvt år.

Det forutsettes at samtlige vindturbiner i begge parkene tidligst kan monteres i løpet av sommeren 2006, og at prøvedrift av vindturbinparkene kan starte samme høst.

Permanente arbeidsplasser for drift og vedlikehold av begge parkene er antatt å utgjøre fire til fem årsverk.

Les mer om: