ENERGI

Dobbel kraftrekord

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) foreløpige anslag for år 2000 tilsier at produksjonen øker vel 16 prosent til 142,5 terawattimer (TWh). Totalforbruket innenlands øker 2,6 prosent til 124 TWh. Tilsiget til det norske kraftproduksjonssystemet har i år vært nesten 25 prosent høyere enn normalt.

Nettoeksporten av kraft blir den største noensinne, skriver NVE i en pressemelding. Korrigert til naturlige temperaturforhold øker det alminnelige forbruket 1,2 prosent fra i fjor. Den kraftintensive industriens forbruk anslås å være 6,9 prosent større enn i fjor.

Les mer om: