DNV har sertifisert IKM Instrutek for tilstandskontroll på flytende innretninger.

Sertifiseringen dekker tjenester innenfor tilstandskontroll av maskiner på mobile plattformer og skip.

DNV har sertifisert IKM Instrutek for tilstandskontroll på flytende innretninger.
IKM Instrutek er DNV-sertifisert for tilstandskontroll på mobile plattformer og fartøyer. Bilde: IKM Instrutek

Leverandøren melder også om vekst innen de samme tjenestene. De dekker overvåkings- og maskinvernsystemer, vibrasjonsmåling og vibrasjonsanalyse, laseroppretting, balansering, akustikk, nettkvalitet/THD og termografering.

I Bergen har selskapet blant annet et analysesenter med vibrasjonsovervåking av maskineri.