NETTARKIV

Ditt vindu mot det offentlige

ÅPNER DET OFFENTLIGE:Sivilingeniør Lars Schrøder leder MinSide-prosjektet i Moderniseringsdepartementet
ÅPNER DET OFFENTLIGE:Sivilingeniør Lars Schrøder leder MinSide-prosjektet i Moderniseringsdepartementet
29. sep. 2005 - 15:42
Vis mer

— Undersøkelsen viste med stor tydelighet at det er for vanskelig å finne frem i de offentlige nettstedene i dag. De færreste av har full oversikt over hvordan det offentlige er organisert og hvordan alt samvirker. Du trenger nesten hovedfag i statsvitenskap for det. Noe av poenget med MinSide er at brukerne lett skal kunne finne frem og orientere seg uten å ha slik detaljkunnskap, sier sivilingeniør og prosjektleder Lars Schrøder.

— Det er spennende å jobbe midt i krysningspunktet mellom visjoner, prosesser og teknologi og med så mange offentlige virksomheter som ikke vanligvis snakker mye sammen, understreker Schrøder. Prosjektet hadde neppe latt seg gjennomføre om det ikke hadde blitt så visjonært og samtidig forankeret på et høyt nivå. Likevel er det fortsatt behov for et politisk trykk for å få alle de ulike delene av det offentlige til å delta, sier Schrøder.

Portal

MinSide skal først og fremst være den enkelte borgers digitale inngangport til det offentlige, og det er de enkelte offentlige virksomhetene som lager og driver tjenestene. Alle offentlige etater, både statlige og kommunale, vil bli oppfordret til å integrere seg mot denne borgerportalen. I starten vil det være frivillige, men over tid kan presset, både fra brukerne og fra politikerne bli så stort at det offentlige Norge vil samles til ett digitalt rike.

På MinSide skal du finne alt som står om deg i ulike offentlige registre i tillegg til alle offentlige opplysninger du kan ha behov for. Du kan også sende forespørsler, søknader og registrere data.

Det at MinSide bygges som en portal betyr i praksis at den skal være et vindu, eller et presentasjonslag, mot tjenester som allerede eksisterer og mot nye som kommer i fremtiden. Utfordringen som programvareutviklerne står overfor er å gjøre det enkelt og mest mulig oversiktlig å søke seg frem i alle databasene og tjenestene som de enkelte kommuner og etater tilbyr. Det at Norge er først ute med en slik borgerportal, betyr også mye for standardiseringsarbeidet og gjør at det vil være et press for å bruke felles IT-standarder og systemer innen det offentlige. Moderniseringsdepartementet har bevisst valgt åpne IT-standarder for MinSide. Det skal være enkelt å billig å utvikle nye tjenester som kan integreres i portalen.

– Jeg tror MinSide er en svært viktig satsing for å få modernisert offentlig sektor. Det er viktig at de kan tilby løsninger på linje med nettbanker som folk er blitt vant til å bruke. Det offentlige ligger etter og det svekker tilliten til folk. De etterspør opplysninger som det offentlige i dag, men det er ofte svært vanskelig å få tak i de, sier adm. direktør i Abelia Paul Chaffy.



Rasjonalisering og sikkerhet

Ingen skal tvinges til å bruke portalen. De offentlige tjenestene vil bli tilbudt på samme måte som før, og kontorer og skranker skal fremdeles være betjent. Likevel er et av målene med MinSide å bidra til effektiviseringen av det offentlige. Akkurat som i nettbanker vil folk selv i mye større grad gjøre terminalarbeidet og det vil fjerne svært mye av det dobbeltarbeidet som skjer i dag.

— Vi er svært opptatt av sikkerheten i MinSide. Når så mange aktører skal samarbeide i dette fellesprosjektet, sier det seg selv at vi må gjøre en grundig jobb på dette området, sier Schrøder.

MinSide kommer ikke til å lagre noen opplysninger om borgerne sentralt. Det ivaretaes av den enkelte virksomhet som tilbyr tjenestene. Likevel skal det være lett for den enkelte å gjøre oppslag i alle de ulike offentlige databasene og finne personlige opplysninger og seg og sitt.

— Det er viktig for sikkerheten at ingenting lagres sentralt. Vår oppgave blir å rute informasjonen trygt gjennom portalen, sier Schrøder. Vi tror også at måten vi bygger MinSide på, og måten den vil bli brukt på, vil skape større bevissthet blant folk rundt dette med sikkerhet på nettet, og det vil være en nyttig bieffekt.

Sikkerhetsportal

Det er ikke MinSide selv som skal stå for sikker innlogging på portalen. Det overlates til den nye sikkerhetsportalen for offentlig sektor. Den skal gjøre det lett å logge seg på samtidig som den håndterer elektronisk identifikasjon. Sikkerhetsportalen, som utvikles i regi av Brønnøysundregistrene, vil gi brukerne det som på engelsk kalles singel sign on, det vil si at du logger på en gang og dermed er du godkjent på alle de offentlige nettstedene som er koblet til MinSide.

Sikkerhetsportalen vil ikke kreve en bestemt type elektronisk identifikasjon eller pki-løsning, men kan bruke for mange forskjellige. Det åpner for konkurranse og ny teknologi og gjør at brukeren kan benytte løsninger de allerede har. Både Posten, bankene, Norsk Tipping og andre har allerede gode pki-systemer med et høyt sikkerhetsnivå og de vil folk som har dem kunne bruke til å identifisere seg og logge inn på MinSide.

Starter med syv

Når den første versjonen av MinSide i desember vil syv statlige etater være tilgjengelige med ulike tjenester. Ingen kommuner er med fra starten, men det vil finnes lenker til kommunenes egne sider. Etter åpningen vil Norge.no overta forvaltningsansvaret for MinSide.

– Det kan se ut som om dette er en liten gruppe, men det vil finnes mange nyttige tjenester og det er et formidabelt rammeverk som er ferdig. Det betyr at det er lett å legge til nye etater og kommuner og etablere nye tjenester i tiden fremover. Vi konstaterer med glede at det er svært stor interesse for å bli en del av MinSide, så vi forventer at tjenestetilbudet vil vokse raskt. Vi kan ikke vente med å åpne huset før det er fullt møblert. Det vil det aldri bli uansett. Vi regner med mye oppmerksomhet når vi åpner og mange vil nok etterlyse tjenester, men det ser vi på som positive innspill.

Schrøder tror MinSide vil utvikle seg mye i løpet av det første året. Departementet ønsker også å utvikle en meldingstjeneste slik at du kan få melding når bilen skal på kontroll, når søknaden din er mottatt, når den er innvilget osv.

– På sikt vil en slik meldingstjeneste kunne erstatte alle brevene som kommer fra det offentlige. Neste år kan skatteoppgjøret sendes ut som en slik melding, sier Schrøder.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.