PRODUKTNYHETER

Distribusjon i Norge

Det norske, ProTelco, har kompetanse fra lignende produkter og vil utvide sin produktportefølje, opplyser Terje Skjolden i ProTelco AS.

– Vi vil etter hvert bli like synlige som i de øvrige europeiske markeder, sier Ditlev Lunge i Elmegs Internasjonal Marketing Manag.

– Vårt mål er å kunne oppnå en posisjon i det norske markedet på linje med øvrige europeiske land, sier Skjolden. – Arbeidet med å finne forhandlere og installatører innen dette segmentet er allerede begynt. Når forhandleravtalene er klare, startes opplæring og salg av produktene.

Les mer om: