Disse vil bygge ny fylkesvei mellom Fjellsrud og Stensrud i Fet kommune

Syv har levert anbud.

fv169
fv169 Google Maps
28. mai 2018 - 13:35

Entreprenøren som vinner konkurransen om å bygge ny fylkesvei 169 Hølandsveien skal blant annet gjøre følgende arbeider, ifølge Vegvesenet:

 • Bygge ny fylkesvei på den ca. 1.850 meter lange strekningen mellom Fjellsrud og Stensrud. Ny fylkesvei skal bygges som en tofeltsvei med en bredde på 7,5 meter.
 • Bygge ca. 3.000 meter med ny gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien får en bredde på 3,5 meter.
 • Bygge om lokale veier.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom rv. 22 og fv. 169.
 • Bygge rundkjøring i kryss mellom den gamle og nye veien på Stensrud.
 • Bygge to plasstøpte underganger.
 • Bygge nytt veilysanlegg.
 • Legge om kabler og ledninger, herunder svært viktige kabler til Sverige.
 • Legge om bekker og anlegge stikkrenner.
 • Sanere og rive bygninger.
 • Legge nye trekkerør for kabler.

I tillegg skal det gjennomføres lokal støyskjerming for 29 boliger og 26 uteplasser. Disse skjermingstiltakene er utlyst i en egen konkurranse.

Disse har levert anbud: 

Huser entreprenør AS med en tilbudspris på 79.773.539,66 pluss moms.

Anlegg Øst entreprenør AS:   82.524.462

Peab Anlegg AS:                        86.854.414,54

Isachsen anlegg AS:                100.326.749,60

Askim entreprenør AS:           104.329.616

NCC Norge AS:                         107.501.704,90

Isachsen anlegg AS:                100.326.749,60

Leif Grimsrud AS:                    116.695.222,20

I Akershus fylkeskommune sitt handlingsprogram for perioden 2018-21 har prosjektet fått en kostnadsramme på 274,4 millioner kroner i 2018-verdi. Denne kostnadsrammen inkluderer både vegentreprisen, støytiltak, moms, grunnerverv, prosjektering, byggeledelse og andre byggherrekostnader og en usikkerhet på ti prosent.

Byggearbeidene er ventet å starte opp etter sommerferien i 2018 og tiltakene skal være gjennomført innen august 2020.

Se hele utlysningen her.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.