Disse vil bli toppsjef i Statnett

Maria Moræus Hanssen (55) ønsker å gå fra olje til fornybarbransjen.

Disse vil bli toppsjef i Statnett
Maria Moræus Hanssen (55) er tidligere deputy CEO i oljeselskapet Wintershall DEA. Gunnar Løvås (system og marked) og Håkon Borgen (teknologi og utvikling) sitter begge i Statnetts konsernledelse.

I alt 11 kvinner og 12 menn har søkt på stillingen som ny konsernsjef i Statnett.