– Etter råd fra helsemyndighetene gjennomføres det nå særskilte tiltak på alle anlegg. Vi ber alle våre kontraktsparter oppdatere sine risikovurderinger i egen HMS-plan for gjeldende kontraktsarbeid i forbindelse med utbruddet av koronaviruset, sier Davik i meldingen.

Hensikten er å avdekke kritiske arbeidsoperasjoner, og forhold knyttet til innkvartering.

– Nå er det svært viktig og å få på plass tiltak som kan hindre videre spredning av viruset blant egne ansatte, underentreprenører, innleide og alle andre som blir berørt av anleggsarbeidet, sier Davik.

Han understreker at risikovurderingen også skal ta høyde for hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta sikkerheten for trafikanter, publikum og andre som blir berørt, dersom anleggsarbeidet må stenge ned en periode, slik at man unngår tap og skade.

Les også

– Stor dugnadsinnsats

Vegvesenet ber i meldingen de sendte ut i går, alle kontraktsparter oppdatere beredskapsplaner og varslingsplaner for kontraktsarbeidet, og skriver at alle risikovurderinger og tiltak vil følges opp på det enkelte anlegg i tiden fremover.

– Midt oppe i en litt uvirkelig tid er det godt å registrere at vi har en bransje vi samarbeider godt med, og at dugnadsinnsatsen er stor hos alle parter, sier utbyggingsdirektøren i Statens vegvesen.