BYGG

Disse utfordringene må de løse før byggeplassene kan bli utslippsfrie

Prosjektleder Bjørn Kummeneje utarbeider nå strategien for hvordan Oslo kommune skal få næringslivet til å levere til riktig pris.

Prosjektleder Bjørn Kummeneje (til høyre) skal følge opp de ambisiøse miljømålene til byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Kjetil Lund (AP) for en av Oslo sentrums mest trafikkerte gater.
Prosjektleder Bjørn Kummeneje (til høyre) skal følge opp de ambisiøse miljømålene til byrådene Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og Kjetil Lund (AP) for en av Oslo sentrums mest trafikkerte gater. Foto: Heidi Sævold

I går skrev TU Bygg om Olav Vs gate som skal bli utstillingsvindu for utslippsfri byggeplass når Norge er europeisk miljøhovedstad i 2019. Hele veidekket skal byttes ut, det blir gågate i øvre del, fortauene skal gjøres dobbelt så brede og det skal installeres ladeplasser for el-taxi.