Disse to vil fiske 100.000 tonn raudåte med supplyskip

Blant fem søkere til fem tillatelser.

Disse to vil fiske 100.000 tonn raudåte med supplyskip
Kåre Mikalsen (t. v.) og Bjørnar Nilsen har søkt om å fiske hoppekrepsen raudåte med supplyskip. Foto: Privat/Terje van der Meeren/Havforskningsinstituttet

Raudåte er en hoppekreps på mellom 2 og 5 millimeter, men bestanden er stor og utgjør en av de største biomassene i norske farvann. Fram til i år har det vært et forskningsfiske på 5000 tonn i året på arten, men tidligere i år åpnet myndighetene for et kommersielt fiske. Totalkvoten er på 254.000 tonn.