Disse to mener oljebransjen er en spydspiss i det grønne skiftet: – Den fremste kraften for innovasjon

Forholdet mellom Innovasjon Norge og Norsk olje og gass er bedre enn på lenge.

Disse to mener oljebransjen er en spydspiss i det grønne skiftet: – Den fremste kraften for innovasjon
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Håkon Haugli i henholdsvis Norsk olje og gass og Innovasjon Norge. Foto: Lars Taraldsen

Arendal: I flere år har Norsk olje og gass – oljeindustriens lobbyorganisasjon – kommet med rapporter om teknologioverføringer fra olje- og gassbransjen til andre næringer.