KARRIERE

Disse studiene garanterer jobb

Se oversikten.

Noen naturvitere får jobb med en gang, mens mange fortsatt er uten jobb et halvt år etter endt studie.
Noen naturvitere får jobb med en gang, mens mange fortsatt er uten jobb et halvt år etter endt studie. Bilde: Mathias Klingenberg
23. nov. 2012 - 10:49

Kandidatundersøkelsen

Til sammen har 2827 studenter som ble ferdige med studiene våren 2011 blitt spurt.

Med arbeidsledig betyr det at nyutdannede var uten inntektsgivende arbeid (dvs. var ikke-sysselsatte) og som i tillegg oppfylte minst én av følgende betingelser:

  1. oppfattet seg som hovedsakelig arbeidsledig og hadde søkt arbeid,
  2. oppfattet seg ikke som hovedsakelig yrkesaktiv eller arbeidsledig, men hadde søkt arbeid de siste 4 ukene forut for undersøkelsestidspunktet og kunne ha påtatt seg arbeid i undersøkelsesuka,
  3. var i nærmere definerte arbeidsmarkedstiltak.

NIFU har gjennomført undersøkelser blant (nyutdannede) personer med høyere utdanning på jevnlig basis siden 1972.

Hovedtemaet for disse kandidatundersøkelsene er overgangen fra utdanning til arbeid.

Bachelorkandidater i bygg og miljø opplever nesten ikke arbeidsledighet. Prosentandelen som ikke har fått seg jobb etter studiene er på 1,6 prosent, viser de endelige tallene fra Kandidatundersøkelsen til Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

Tallet er noe høyere for dem som har fullført mastergrad og sivilingeniørutdanning innenfor bygg. 5,9 prosent av disse har ikke funnet seg jobb et halvt år etter fullførte studier.

Også geofagstudenter kan gå nærmest rett fra studier til jobb. Det er bare 2,7 prosent ledighet blant nyutdannede etter en mastergrad i geofag.

Les også:

Her er Norges rikeste ingeniører

Derfor øker siviløkonomene lønnen mer enn sivilingeniørene  

Sivilingeniører får seg jobb

Bare 4,6 prosent av de spurte nyutdannede sivilingeniørene svarte at de ikke var ansatt noe sted et halvt år etter at de var ferdig med studiene. Det er mye mindre enn gjennomsnittet for arbeidsledighet for hele undersøkelsen, som er på 6,0 prosent.

– Det er også slik at mastere i teknologi, altså sivilingeniører, som har en mer yrkesrettet utdanning, har mindre risiko for arbeidsledighet enn de med annen universitetsutdanning i naturvitenskapelige og tekniske fag, sier Liv Anne Støren, forsker ved Nifu.

Ingeniører som fullfører en bachelorgrad opplever heller ikke at det vanskelig å finne jobb. Tallene viser at arbeidsledigheten blant nyutdannede ingeniører i gjennomsnitt er under fem prosent.

Resten av undersøkelsen finner du her.

Arbeidsledighet blant ingeniører. Kilde: Nifu
Arbeidsledighet blant ingeniører. Kilde: Nifu

12,7 prosent arbeidsledighet

– Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten blant nyutdannede for hele landet uansett fagretninger ligger på 6 prosent. Over dobbelt så mange, 12,7 prosent, av dem som tok en mastergrad i data- og informasjonsteknologi var arbeidsledige et halvt år etter at de ble ferdige med studiene.

12,4 prosent av biologer med en mastergrad sliter også med å finne seg en jobb etter endt studie, stadfester Nifu-undersøkelsen.

– Rapporten viser også at det er nokså store forskjeller mellom ulike faggrupper innenfor det teknisk-naturvitenskapelige fagfeltet. Kandidater i informasjonsteknologi og i biologiske fag sliter mer på arbeidsmarkedet enn andre grupper. Resultatene kan synes overraskende i lys av de mange utsagn om at norsk arbeidsliv mangler realister, naturvitere og ingeniører, sier Støren.

Tallene for arbeidsledighet blant bacheloringeniører innenfor data og informasjonsteknologi er noe lavere. I 2007, finanskrisens år var 6,3 prosent arbeidsledige, mens i 2011 er det 7,4 prosent dataingeniører uten jobb. 

Les også:

It-bransjen rammes først – og minst

 

Sendte inn 50 søknader

Arbeidsledigheten blant elektroingeniører har doblet seg siden 2007 og er på 4,9 prosent. Det er fortsatt lavt i forhold til gjennomsnittet for alle i undersøkelsen.

– Jeg ble ferdig elektroingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag våren 2012. Jeg hadde spesialisering innenfor elektronikk og datateknikk. Jeg har møtt en helt annen virkelighet enn den som blir fremstilt i media når det gjelder ingeniørmangel, sier Hallstein Skjølsvik.

Han sendte ut godt over 30 jobbsøknader med gode karakterer og relevant jobberfaring, men ikke fikk et eneste jobbtilbud.

Skjølsvik ble kalt inn til to intervjuer, men fikk inntrykk av at det ikke var behov for ingeniører med bachelorgrad.

– Jeg har valgt å studere videre og ta en mastergrad i elektronikk på NTNU. Jeg håper at det vil bidra til at jeg kan få meg en jobb. Mange i klassen min fortsatte også å studere. De som er ute i arbeidslivet jobber ofte med oppgaver som ikke er relevante for hva de studerte, sier NTNU-studenten Skjølsvik.

Les også:

Sivilingeniør-studentene får i snitt 1,67 jobbtilbud

– Arbeidsgivere, her er 100 høyt utdannede kvinner

Arbeidsledighet blant sivilingeniører og andre mastergrader i naturvitenskap et halvt år etter endt studie. Kilde: Nifu.
Arbeidsledighet blant sivilingeniører og andre mastergrader i naturvitenskap et halvt år etter endt studie. Kilde: Nifu.

IT-kandidater er kresne

– Det er ikke overraskende at bachelorstudenter får seg jobb raskt etter at de har fullført studier. De har mye bredere kompetanse som passer godt i arbeidslivet. Mens de som har tatt en mastergrad kanskje har mer spisset kompetanse og er mer kresne. Derfor bruker de kanskje noe mer tid på å finne seg en relevant jobb, sier Steinar Husa, divisjonsdirektør i Experis IT.

Husa sier at masterstudenter må være tålmodige og bruke litt tid på å bygge seg opp før de kan jobbe med temaer som er relevante for deres utdanning.

Ifølge ham er arbeidsledigheten blant folk med IT-kompetanse generelt svært lav, altså på 1,1 prosent.

– Jeg ser for meg at hvis man gjør en undersøkelse blant de samme nyutdannede ett år etter endt studier vil arbeidsledigheten blant IKT-kandidater være mye lavere enn 12,7 prosent.

Les også:

Slik blir framtidens ingeniør

Undervannsingeniører tjener best  

Nå kan du sjekke ingeniørlønna

Ingeniørstudentene skal få bedre utstyr

Nordmenn er de mest karrierekåte i Europa  

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.