Disse stoler vi på

SKEPTISK: Mens nettbrukere er skeptiske til hotellbransjen, nyter bankene stor respekt for sin håndtering av informasjonssikkerhet. (Bilde: colourbox.com)
KRITISK: Norsis-sjef Tore Larsen Orderløkken mener lav tillit blant kundene er spesielt kritisk for nettbutikkene. (Bilde: Espen Zachariassen)
  • IT

Norsis’ tillitsundersøkelse

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Norsis.

Gjennomført i perioden april-juni 2009 blant 2115 personer i et web-panel.

Bank og forsikring har størst tillit blant folk når det gjelder informasjonssikkerhet og hvordan de behandler våre personopplysninger. Lavest tillit har eiendomsmeglerbransjen.

Pådriver

Det viser en undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Norsk senter for informasjonssikring (Norsis).

- Bank og forsikring har vært viktige pådrivere for god informasjonssikkerhet. Det har resultert i stor tillit i befolkningen, forklarer leder i Norsis Tore Larsen Orderløkken.

Her er resultatene:

81 prosent av de spurte har stor tillit til bank og forsikring når det gjelder informasjonssikkerhet.

På de neste plassene kommer bransjer innenfor offentlig virksomhet: Politi, justis og rettsvesen (76 prosent), og skattemyndigheter (70 prosent) og Forsvaret (65 prosent).

De verste

Kun 11 prosent av de spurte svarte at de har stor tillit til eiendomsmeglerbransjen når det gjelder informasjonssikkerhet.

Hotell og restaurant (15 prosent), strømselskaper (30 prosent) og nettbutikker (33 prosent) kommer også dårlig ut når det gjelder folks oppfatning av bransjenes evne til å ivareta informasjonssikkerheten.

Kritisk

- Lav tillit når det gjelder informasjonssikkerhet er kritisk for nettbutikkene. For de andre bransjene som kommer dårlig ut i undersøkelsen er det en alvorlig vekker. Vi ser at informasjonssikkerhet blir stadig viktigere for omdømmet og kundens atferd, sier Orderløkken i en pressemelding om undersøkelsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå