OLJE OG GASS

Disse skal styre StatoilHydro

StatoilHydro logo fusjon navnebytte navn etter fusjon
StatoilHydro logo fusjon navnebytte navn etter fusjon

Bakgrunnen til styremedlemmene i StatoilHydro er svært variert.

Styreleder Eivind Reiten (født 1953), nåværende konsernsjef i Hydro.

Før Reiten begynte i Hydro i 1986 hadde han både vært statssekretær i Finansdepartementet og fiskeriminister. I perioden 1989-1990 var han olje- og energiminister. Han har vært avdelingsleder i Hydros landbruksdivisjon (nå Yara International), divisjonsdirektør i Hydro Energi og i divisjonen Raffinering og Markedsføring samt for Hydro Aluminium Metall.

I 1999 ble Reiten konserndirektør med ansvar for Hydros aluminium-virksomhet, og medlem av konsernledelsen. I 2001 ble han konsernsjef. Reiten er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo, og har hatt en rekke andre styreverv.

Nestleder Marit Arnstad (født 1962), rådgiver i advokat-firmaet Schjødt i Trondheim.

Styremedlem i Statoil siden 2006. Arnstad er utdannet jurist. Hun var olje- og energiminister i perioden 1997-2000, og stortingsrepresentant for Senterpartiet i periodene 1993-1997 og 2001-2005.

Arnstad har også jobbet i Miljøverndepartementet og vært advokatfullmektig hos Wiersholm, Mellbye og Bech. Fra før er hun styreleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU og har også en rekke andre styreverv, blant annet i NTE Nett AS og Aker Seafood ASA.

Kjell Bjørndalen (født 1946), forbundsleder i Fellesforbundet og medlem av LO’s sekretariat.

Bjørndalen er medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil og styremedlem i Bank1 Oslo. Han er også leder for sammenslutningen Industriansatte i Norden. Fra 1992 har han vært medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Roy Franklin (født 1953)

Tidligere konsernsjef i det britiske olje- og gasselskapet Paladin Resources og adm. dir. i Clyde Petroleum. Han har også en lang karriere bak seg i BP, innen leting, kommersiell virksomhet og i ulike lederstillinger i flere land.

Franklin er utdannet geolog fra universitetet i Southampton.

Han har vært leder for Brindex, interesseorganisasjonen for uavhengige britiske olje- og gasselskaper. I 2004 ble han tildelt ordenen OBE for sin innsats for Storbritannias olje- og gassindustri.

Franklin er fra før styreleder i engineeringselskapet Bateman Litwin N.V. og styremedlem i flere andre selskaper.

Elisabeth Grieg (født 1959) er medeier i Grieg Gruppen og administrerende direktør i Grieg International AS.

Styremedlem i Hydro siden 2001, nestleder siden 2006.

Grieg er styreleder i Grieg Shipping Group, visepresident i Norges Rederiforbund og styremedlem i er rekke bedrifter i Grieg-familiens bedrifter. Hun er medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Orkla ASA og sitter i rådet og valgkomiteen til Det Norske Veritas.

Kurt Anker Nielsen (født 1945).

Styremedlem i Hydro siden 2004.

Anker Nielsen har tidligere hatt ledende stillinger i Novo A/S og Novo Nordisk A/S, blant annet som økonomidirektør og administrerende direktør. I dag er han nestleder i styret i Novozymes A/S og Dako A/S, og han har styreverv i en rekke bedrifter som blant annet Novo Nordisk A/S. Nielsen er også leder av styret i Reliance A/S.

Grace Reksten Skaugen (født 1953), selvstendig næringsdrivende konsulent.

Styremedlem i Statoil siden 2002.

Reksten Skaugen har tidligere vært direktør for Corporate Finance i Enskilda Securities i Oslo, rådgiver for AS Aircontactgruppen, Oslo, og for Fearnley Finance Ltd. i London.

Skaugen har en doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology i London og en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Hun er fra før styreleder i Entra Eiendom, nestleder i Opera Software, styremedlem i Investor AB og Atlas Copco AB.

Lill-Heidi Bakkerud, tillitsvalgt på heltid for Industri Energi i Statoil.

Ansatterepresentant i Statoil-styret siden 2004. Hun satt også i styret i perioden 1998 til 2002. Bakkerud er utdannet fagarbeider i prosess/kjemi.

Bakkerud har arbeidet som prosesstekniker ved det petrokjemiske anlegget i Bamble og på Gullfaks-feltet.

Claus Claussen, ansatterepresentant i Statoil-styret.

Claussen er teknisk system- og fagansvarlig innen prosess på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Han er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har vært ansatt i Statoil siden 1991. Clausen representerer fagforeningen Norges ingeniørorganisasjon (NITO) der han har vært nestleder siden 2003.

Morten Svaan, ansatterepresentant i Statoil-styret siden 2004.

Han har vært hovedtillitsvalgt for NIF/Tekna i perioden 2000 til 2004. Svaan er utdannet dr. ing fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI og har vært ansatt i Statoil siden 1985.

Han arbeider som prosjektleder innen helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Teknologi og prosjekter.

Ragnar Fritsvold, Teknaleder i Hydro fra 1999-2007

Fritsvold ble valgt til medlem av styret i mai 2007. Han ble ansatt i Hydro i 1979 og er sjefingeniør. Han er tillitsvalgt på heltid og representerer ansatte i selskapets sentrale samarbeidsråd.

Geir Nilsen, styremedlem i Hydro siden 2003.

Nilsen er ansatt i Hydro som vedlikeholdsleder og representerer de ansatte gjennom LO, hvor han er heltids tillitsvalgt.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.