IT

Disse skal slåss om Forsvaret

KAMP: Tre leverandører skal kjempe om storkontrakten i LOS-programmet, ledet av brigader Jan Chr. Ødegaard.
KAMP: Tre leverandører skal kjempe om storkontrakten i LOS-programmet, ledet av brigader Jan Chr. Ødegaard. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
26. mai 2010 - 10:43

LOS-programmet

  • Innføring av et felles integrert forvaltningssystem, FIF, i Forsvaret for bedre bruk av ressursene.
  • Et ERP-system Basert på SAP.
  • Første trinn var Leveranseprosjekt 1, med felles løsning for lønn og eksternregnskap.
  • Andre trinn var Økonomiprosjektet, med økonomi-, styrings- og forsyningsløsning med en ramme på 545 mnok.
  • Tredje trinn er nå Logistikkprosjektet, med en ramme på 515 millioner kroner, som skal levere løsning for vedlikehold, eierskapsforvaltning, investeringsstyring og forsyning.

Accenture, EDB og IBM har prekvalifisert seg til å legge inn anbud på logistikkdelen av det store LOS-programmet i Forsvaret.

Formelt er betegnelsen Felles integrert forvaltningssystem (FIF) versjon 3.0.Rydding

I forrige runde ble økonomifunksjonne samlet på en felles SAP-plattform.

Nå er det logistikken det skal ryddes i, ogher skal de tre kandidatene konkurrere om utvikling og innføring av et nytt system.Milliardinvestering

Samlet er det snakk om en investering på drøyt én milliard kroner, der FIF 3.0 utgjør omtrent halvparten.

IBM var inne i LOS-programmet i en årrekke, før Forsvaret besluttet at man ville la andre få muligheten til å komme på banen.

Les mer her:

Tidligere i vår inviterte Forsvaret til en første kvalifiseringsrunde, og nå er tre kandidater pluket ut.Sommerjobb

Planen er at konkurransegrunnlaget for prosjektet sendes ut til de tre leverandørene i løpet av juni.

Deretter skal en kontrakt inngås med en av dem før året er omme.

Les mer om: