Disse oljefeltene drives med strøm fra land

11 felt får kraft fra land i dag.

Disse oljefeltene drives med strøm fra land
Troll A, Valhall, Goliat og Martin Linge er blant feltene som i dag får kraft fra land. I alt er 11 felt elektrifisert med strøm fra land i dag, enten direkte eller via en vertsplattform. De neste årene vil det bli langt flere. Foto: Equinor/BP/Eirik Helland Urke

Høye strømpriser og kraftkrise i Europa gjør diskusjonen om hva vi skal bruke den fornybare kraften vår på høyaktuell. Olje- og gassnæringen er storforbruker av kraft i Norge.