KARRIERE

Disse mobber mest

MOBBEOFFER: Det kan være harde tak på norske arbeidsplasser.
MOBBEOFFER: Det kan være harde tak på norske arbeidsplasser. Bilde: PELAEZ Julio/colourbox.com
Dag Yngve Dahle
24. sep. 2007 - 10:25

De som mobber mest

1. Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner.
2. Hjelpearbeidere innen tjenesteyting.
3. Håndverkere og fagarbeidere.
4. Kundeserviceyrker.
5. Ingeniører/teknikere.

Kilde: SSB / Samfunnsspeilet.

Slik er mobberne

> Menn mobber mer enn kvinner.
> Ledere jobber mer enn ansatte.
> Mobberne er ofte usikre, engstelige og lett aggressive.
> Mange vet ikke at det er mobbing de driver med.
> Noen mobber for å heve seg selv på arbeidsplassen.

Disse lederne mobber

> Ledere som styrer med hjelp av trusler og frykt.
> Utydelige eller uklare ledere.
> Ledere som ikke tar ansvar.
> Ledere som ignorerer konflikter.
> Ledere som møter varsling om kritikkverdige forhold med hevnaksjoner.
> Ledere som misbruker sin makt.

Kilde: Bergen Bullying Research Group.

Kan føre til mobbing

> Mangelfull eller dårlig organisering av arbeidet.
> Usikre ansettelsesforhold.
> Plutselige omstillinger og organisatoriske endringer.
> Høyt stressnivå og underbemanning.
> Svært høyt arbeidspress.
> Inkompetent eller fraværende ledelse.
> Et negativt sosialt klima preget av mistillit og konflikter.
> En kultur som belønner eller tillater at mobbing forekommer.
> Personer i en sosialt utsatt posisjon.

Kilde: Bergen Bullying Research Group / Arbeidstilsynet.

Det kommer fram i en artikkel i Statistisk sentralbyrås tidsskrift Samfunnsspeilet.

En av ti

Blant transportarbeidere og operatører av mobile maskiner, altså sjåfører innen person- og varetransport samt ulike typer maskinførere, sier vel ni prosent at de er utsatt for mobbing på arbeidsplassen. En av ti føler seg altså mobbet.

Andelen er høy også blant håndverkere og fagarbeidere i industrien.

Tallene bekrefter altså myten om røff tone i mannsdominerte yrker:

– At det er relativt mye mobbing innenfor mannsdominerte miljøer samsvarer med tidligere norsk forskning som viser at menn er overrepresentert blant mobberne. Mens kvinner mobbes av både menn og kvinner, mobbes menn hovedsakelig av andre menn. En mulig forklaring er at mannsdominerte miljøer ofte har en kultur med andre normer og regler og dermed en røffere omgangsform enn kvinnedominerte miljøer, sier Morten Birkeland Nielsen, forsker i Bergen Bullying Research Group ved Universitetet i Bergen.

Rolig blant ingeniørene

Hjelpearbeidere innen tjenesteyting kommer også dårlig ut. I denne gruppen, som består av rengjøringspersonale, vakter og renovasjonsarbeidere, sier seks prosent at de blir mobbet.

– Ofte er det mye mobbing i yrker eller miljøer der ett av kjønnene er i klart flertall, og da er det mindretallet som mobbes. Kvinner i typiske mannsyrker er utsatt, men menn i typiske kvinneyrker opplever også mobbing. Det gjelder blant annet mannlige sykepleiere. Negativt stress kan også være en utløsende faktor, mens folks personlighet spiller en mindre rolle. Men dominerende personer – gjerne i lederstillinger med formalisert makt – blir oftere enn andre rapportert som mobbere av underordnede og kolleger, sier forskeren.

Ingen er immune

Ingeniører og teknikere ligger omtrent midt på treet når det gjelder mobbing. Vel fire prosent av ingeniører melder om mobbing. Dette er betydelig mer enn folk i undervisningsyrker og folk i "andre akademiske yrker", som ligger nederst på mobbelista.

– Vi vet at det er mindre mobbing i akademiske miljøer enn i andre miljøer. Vår forskning viser imidlertid at det forekommer mobbing i de fleste sektorer av arbeidslivet, og at ingen arbeidsplasser er immune mot mobbing, sier Birkeland Nielsen.

Å bli mobbet på jobb, der de fleste ansatte tilbringer minst åtte timer hver dag, er ingen bagatell.

– Konsekvensene kan bli ganske alvorlige, sier Bjørn Lau, avdelingsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Selvmord

Han sikter til psykiske plager som depresjon og angst, lav selvtillit, søvnproblemer, muskelplager, fordøyelsesproblemer og av og til posttraumatisk stress. I verste fall kan mobbing føre til selvmord.

Arbeidstilsynet anbefaler å skape en kultur der mobbing ikke er akseptert. Hovedansvaret ligger her på lederne.

Tilsynet anbefaler også disse tiltakene:

  • Grip tidlig inn i småkonflikter.
  • Undersøk problemets omfang og karakter.
  • Sikre klare klageprosedyrer.
  • Sørg for muligheter for å klage uten frykt for represalier.
  • Respekter taushetsplikten.
  • Informer om rådgivning og hjelpetjenester.
  • Hent inn uavhengig hjelp.

Hver tredje sjef tåler ikke kritikk  

Ledernes lønnsknep

Slik får du høyere lønn

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.