STATENS BYGGESKIKKPRIS DELES UT PÅ FOLKEMUSEET

Disse kan vinne Byggeskikkprisen

Se bilder av de åtte nominerte.

NOMINERT: Kilden Kulturhus, Kristiansand. Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult AS. (Bilde: ALA Arkitekter)
NOMINERT: Luftfarttilsynet, Bodø. Arkitekt: Space Group Arkitekter AS (Bilde: Space Group)
NOMINERT: Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre. Arkitekt: Snøhætta AS. (Bilde: Snøhetta)
TREVINNER: Vennesla bibliotek ble årets trebyggeri. (Bilde: Helen & Hard)
NOMINERT: Militært treningsanlegg, Bergen. Arkitekt Longva Arkitekter AS (Bilde: Longva arkitekter)
NOMINERT: Teknobyen studentby, Trondheim MEK Architects. (Bilde: MEK)
NOMINERT: Westerdals, Vulkan, Oslo. Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS (Bilde: Kristin Jarmund Arkitekter)
NOMINERT: Meterologisk institutt, Oslo. Arkitekt: Pir II Oslo AS. (Bilde: Pir II Oslo AS.)

Se bilder av de åtte nominerte.

Juryen, Statens Byggeskikkpris 2012

 • Leder Erling Dokk Holm, samfunnsviter, 1. amanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Grethe Kvinnesland, sivilarkitekt, prosjektsjef i Stavanger kommune
 • Marit Thyholt, dr. ing, seniorrådgiver energi, Skanska Norge
 • Ellen Haug, sivilarkitekt, rådgivergruppen Civitas AS, Oslo
 • Magnus Helland, teknisk leder/kvalitetsleder i ByBo A/S i Bergen

Tirsdag 5. juni utdeles Statens Byggeskikkpris. Av 51 påmeldte bidrag er åtte kandidater nominert.

Juryen ledes av samfunnsviter Erling Dokk Holm, som er førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Les også: Norges første nullhus 

– God bredde

– Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte byggene. De representerer blant annet næringsbygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm.

Kommunal- og regionalminiser Liv Signe Navarsete deler ut prisen. Husbanken er sekretariat for juryen.

Prisutdelingen skjer på Norsk Folkemuseum på Bygdøy.

Les også: Ny president i NAL 

Her er de nominerte:

 • Teknobyen studentby, Trondheim MEK Architects

  Juryen sier: Dette er et infillprosjekt (felt inn mellom to eksisterende bygg) som er innovativt i utformingen av fellesløsninger. Prosjektet har en kraftfull form med utstrakt bruk av tre.
 • Westerdals, Vulkan, Oslo

  Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter AS

  Juryen sier: Distinkt bygg, sterk og tydelig bruk av farger. Belysning av arealet under bakken skjer fra vinduer langs bakken hele veien rundt. Bygget er en del av bytransformasjonen på Vulkan i Oslo.
 • Kilden Kulturhus, Kristiansand

  Arkitekter: ALA Arkitekter AS, SMS Arkitekter AS og Multiconsult AS

  Juryen sier: Et signalbygg som er et markant anslag i byområdet. Det er et ambisiøst bygg, materialvalget er lokalt fra nærområdet. Her er brukt høyteknologi på gammelt tradisjonelt trevirke.
 • Vennesla bibliotek, Vennesla

  Helen &  Hard arkitektkontor AS

  Juryen sier: Nok et infillbygg. Et flott bygg i en bysituasjon som gir mye og er et løft til omgivelsene. Bygget blir et møbel som gir karakter til rommet. Har utpregede kvaliteter.
 • Meterologisk institutt, Oslo

  Arkitekt: Pir II Oslo AS

  Juryen sier: Serverrommet varmer hele bygget. Det er et lite og skulpturelt bygg. Høyt uttalt fokus på miljø. Er del av Future Built.
 • Tverrfjellhytta, Hjerkinn, Dovre

  Arkitekt: Snøhætta AS

  Juryen sier: En undervisningspaviljong, innovativ trebruk. Bygget er nensomt  tilpasset de vernede naturomgivelsene. Bygget har et sterkt uttrykk, men likevel nedtonet volum. Krever hverken strøm eller energi.
 • Militært treningsanlegg, Bergen

  Arkitekt Longva Arkitekter AS

  Juryen sier: Dette er et stort idretts- og treningsanlegg som er gitt en flott arkitektur. I forhold til landskapet er de 9050 kvadratmetrene godt integrert. Materialvalget er robust og tåler røff bruk. Sjeldent stort volum som virker nedskalert.
 • Luftfartstilsynet, Bodø

  Arkitekt: Space Group Arkitekter AS

  Et infillprosjekt i en urban situasjon. Bygget ligger på en vanskelig tomt og er tilpasset eksisterende bygg på god måte. Et formgitt bygg der siktlinjene er opprettholdt. Koblingen til gaten er gjennom et annet bygg.

Les også:

Bygger «Lambda» i Tromsø

Krangler om skyskraper på Filipstad

Dette er Årets Bygg

Usikker fremtid for Arne Næss-hytta

Han bygger for en milliard i året 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå