Disse har flest oppfinnelser innen akvakultur

Anders Næss troner øverst på listen over 106 oppfinnere med mer enn ett patent innen akvakultur.

Disse har flest oppfinnelser innen akvakultur
Anders Næss (til venstre) står for flest oppfinnelser innen akvakultur de siste ti årene. Trond Otto Johnsen (til høyre) er medoppfinner. Her står de foran det lukkede oppdrettsanlegget der patentene blir satt i live utenfor Brønnøysund i Nordland. Foto: Privat.

De siste årene har innovasjonstakten i havbruksnæringen økt betydelig. Patentstyret har fått inn stadig flere søknader fra oppfinnere som vil patentere teknologi for fiskeoppdrett.