FYLKESVEI

Disse får ansvaret for vei og samferdsel i de «nye» fylkene Vestfold og Telemark

Om et halv år «gjenoppstår» fylkene Vestfold og Telemark, og dermed er det to nye veiadministrasjoner som kommer på plass. Her er detaljene som foreløpig er klare.

Gunnar Berg Treidene blir fylkesdirektør for samferdsel i Vestfold, mens Øistein Brinck får tilsvarende stilling i Telemark fylke.
Gunnar Berg Treidene blir fylkesdirektør for samferdsel i Vestfold, mens Øistein Brinck får tilsvarende stilling i Telemark fylke.
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
19. juni 2023 - 09:29

Sektor for samferdsel vil i begge de to nye fylkene bestå av fire seksjoner. Sektoren skal ledes av direktør for samferdsel, som vil ivareta alle fagområdene innad i sektoren i fylkesdirektørens ledergruppe.

I organisasjonsmodellen som er valgt, er det svært få endringer i samferdselsavdelingene sammenliknet med organiseringen i dagens Vestfold og Telemark fylkeskommune. Dette er en sektor som vil oppleve få endringer når dagens fylkeskommune splittes opp i to, hevdes det. De fire samferdselsseksjonene som begge fylkene skal deles inn i, er store nok i antall ansatte til at dagens oppgaver i hovedsak beholdes som nå. 

Over hundre ansatte i hvert fylke

I sektor for samferdsel i Vestfold fylkeskommune planlegges det med totalt 118 ansatte, mens den tilsvarende avdelingen i Telemark fylkeskommune skal ha 103 ansatte. Tallet ansatte i hvert fylke er omtrent tilsvarende dagens bemanning i Vestfold og Telemark fylke, men fra årsskiftet delt på to.

De kommende fylkesdirektørene i de to nye fylkene ønsker å samle planoppgaver under en sektordirektør, og for å speile politisk organisering der alle plansaker går til fylkesutvalget, flyttes planoppgavene fra samferdsel over til sektor samfunnsutvikling sammen med resterende planoppgaver. Ved å samle og koordinere planoppgavene vil fylkeskommunen ha «en stemme utad» og planarbeidet vil samordnes og effektiviseres. 

Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet Foto: Hanna Hekkelstrand / Vestfold og Telemark fylke ... <i>Foto:  Hanne Hekkelstrand</i>
Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet Foto: Hanna Hekkelstrand / Vestfold og Telemark fylke ... Foto:  Hanne Hekkelstrand

Slik blir  blir samfedselsavdelingen i Vestfold:

Fylkesdirektør for Samferdsel i Vestfold blir Gunnar Berg Treidene.

Trond Haugstad skal lede seksjon for drift og vedlikehold i Vestfold fylke. <i>Foto:  Rolf Marthinsen</i>
Trond Haugstad skal lede seksjon for drift og vedlikehold i Vestfold fylke. Foto:  Rolf Marthinsen
  • Seksjon for veiforvaltning skal ivareta eierskapet til fylkesveiene og forvalte og regulere bruk av veinettet. Seksjonen vil også ha ansvar for oppgaver som i dagens Vestfold og Telemark fylkeskommune ligger i strategi og utvikling i sektor samferdsel, miljø og mobilitet, samt Bypakke Tønsberg. I all hovedsak vil seksjonen også ha ansvar for oppgaver som i dag ligger i sektorutvikling. Denne seksjonen skal ledes av Rune Sundmark
  • Seksjon for veidrift vil ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Vestfold, og skal ledes av skal ledes av Trond Haugstad.
  • Seksjon for veiutbygging vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter på fylkesveinettet i Vestfold. Leder her blir Ole Fredrik Bunæs.
  • Seksjon for kollektiv vil ha ansvar for fylkets kollektivtilbud på vei og vann, i tillegg til skoleskyss og tilrettelagt transport. Denne seksjonen skal ledes av Trond Myre.

 

 

 

Og her de som skal lede samferdsel i Telemark:

Fylkesdirektør for Samferdsel i Telemark blir Øystein Brinck

Øystein Brinck skal lede samferdselsektoren i Telemark fylkeskommune. <i>Foto:  Anders Palmer Holmen</i>
Øystein Brinck skal lede samferdselsektoren i Telemark fylkeskommune. Foto:  Anders Palmer Holmen

Seksjon for vegforvaltning skal ivareta eierskapet til fylkesvegene og forvalte og regulere bruk av veinettet. I all hovedsak vil seksjonen også ha ansvar for oppgaver som i dag ligger i sektorutvikling. Seksjonen skal ledes av Siv Tørudbakken.

Seksjon for vegdrift vil ha ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Telemark. Denne stillingen er foreløpig ubesatt.

Seksjon for vegutbygging vil ha ansvar for planlegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter på fylkesvegnettet i Telemark. Her er det Helene Byre som blir leder.

Seksjon for kollektiv vil ha ansvar for fylkets kollektivtilbud på vei og vann, i tillegg ti skoleskyss og tilrettelagt transport. Også denne stillingen er foreløpig ubesatt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.