Har sjekket DAB-dekningen langs kysten: Dette er resultatet

Antenner: Piskantenner eller UFO-antenner er det NRK anbefaler for de som skal ha godt mottak av digitalradio langt til havs
Antenner: Piskantenner eller UFO-antenner er det NRK anbefaler for de som skal ha godt mottak av digitalradio langt til havs Bilde: NRK
18. aug. 2016 - 10:03

NRK og Redningsselskapet har sjekket radioforholdene på digitalradio for de som ferdes langs kysten.

Kystfiskere er blant dem som er helt avhengige av god værinformasjon i tillegg til at de sikkert ikke er lei seg for å få alle NRK-kanalene med på kjøpet nå når DAB+ skal erstattet FM fra neste år.

Rapporten ble fremlagt på et arrangement om bord i Redningsskøyta RS Inge Steensland som lå til havn i Arendal torsdag under Arendalsuka.

Dette er første gang at dekningsforholdene kartlegges på denne måten. Da man la ned mellombølgesenderne i Norge sjekket NRK hvor langt ut fra land det var viktig å skaffe dekning og fikk som svar at det var i det området kystfiskerne opererte og det var stort sett innenfor 50 km fra land.

Uten at det har vært gjort målinger, har man antatt at FM har dekket dette området. Nå har man målt dekningen ved de viktigste fiskeområdene for å se om det teoretisk beregnede dekningskartet stemmer med den virkelige dekningen.

Og det gjør det, ifølge NRKs avdelingsdirektør for medieutspilling og beredskap, Øyvind Vasaasen.

– Vi får det vi betaler Norkring for og på noen steder har vi målt dekning over 100 km fra kysten. Det er Norkring som har bygget ut DAB-nettet og som har levert dekningskartet. Det er selvfølgelig enklere å få samsvar mellom teori og praksis over havet, men hadde vi fått avvik kunne vi gjort noe med det ved å justere innretning, sendestyrke og eventuelt plassering av sendere, sier han.

Værmeldinger

I motsetning til på FM sendes værmeldinger kontinuerlig over DAB på egne kanaler. Det er etablert egne værkanaler på DAB beregnet for småbåter og kystfiskeflåten. "NRK Vær sør", "NRK Vær vest" og "NRK Vær nord" sender regionale varsler døgnet rundt.

– Redningsselskapet er glad for å være samarbeidspartner med NRK og Kulturdepartementet og med å hjelpe til å måle DAB-signalstyrken til havs. Utbyggingen av DAB-nettet må ses på som et av mange tiltak som må til for å bedre sjøsikkerheten, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

– Selv om vi hadde ønsket det hadde det ikke vært mulig å etablere en slik tjeneste på FM. Det er rett og slett ikke plass til det innen frekvensplanen, sier Vasaasen.

– NKOM har konkludert med at DAB har like god befolkningsdekning som FM og bedre langs veiene. Derfor er det betryggende å motta rapporten som viser at dekningen er like god til havs også, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Sjøsikker: NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen overrekker dekningsrapporten til kulturminister Linda Hofstad Helleland under Arendalsuka.generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind mener det er svært viktig for sjøsikkerheten at det blir god radiodekning for fritidsbåter og kystflåten.
Sjøsikker: NRK-sjef Tor Gjermund Eriksen overrekker dekningsrapporten til kulturminister Linda Hofstad Helleland under Arendalsuka.generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind mener det er svært viktig for sjøsikkerheten at det blir god radiodekning for fritidsbåter og kystflåten. Foto: Håvard Fossen

De større båtene, som opererer ute på havet, kan selvfølgelig ikke motta det landbaserte DAB-nettet, men slike har som oftest satellittantenner og kan ta imot radio og værkanalene over internett.

I tillegg har NRK en gjenværende langbølgesender som sender ut over de nordlige havområdene og Barentshavet. Den er montert i Skandinavias høyeste konstruksjon, en mast på 362 meter og dekker området opp til Svalbard.

NRKs antenneråd

Når man kommer langt fra land er det mange forhold som spiller inn på mottaket. NRK har testet en lang rekke mottakere og antenner og kommet til at de som er avhengige av godt mottak bør investere i en god antenne.

En enkel piskantenne montert på utsiden av styrhuset, gjerne høyt oppe gir svært bra mottak, men NRKs antenneekspert Michel Gascoin mener en såkalt UFO-antenne er det beste valget.

En slik gir svært godt mottak til radioer inne i båten og er veldig utbredt på båter. Det beste valget er å ha begge antennene om bord. Det man ikke bør gjøre er å bruke den gamle FM-antennen. Da er man sikret dårlig mottak.

Det aller enkleste er å bruke en vanlig bordradio. Når den står ute på dekk gir den svært bra mottak med antennen trukket ut. Avhengig av båtens konstruksjon kan den også gi bra mottak inne i styrhuset når man er nærmere land. I biler bruker man svært ofte antenner som klistres på vinduet. Det er ikke noe godt alternativ i båter.

Se rådene her: 

Type antenne

Resultat

Kommentar

BORDRADIO inn i kahytten

(Sony, Sangean)

 

Virker kun hvor signalene er sterkest på grunn av skjerming fra kahyttens vegger. Vil variere fra båt til båt og sted til sted. Virker bedre ved vindu enn midt i kahytten

I situasjoner man må høre på radio der signalene er svake vil det hjelpe å ta radioen ut på dekk

BORDRADIO på dekk

(Sony)

Virker veldig godt. Mulighet for mottak et langt stykke unna dekningskartets randsone for dekning.

 

INNVENDIG GLASSANTENNE/FILMANTENNE, beregnet or bilstereo

(Kenwood)

Virker kun hvor signalene er sterkest og på den siden av kahytten som vender mot land. Gir ikke mottak ved svakere nivåer eller annen båtretning

Man bør bruke en utvendig DAB-antenne istedenfor glassantenner som eventuelt følger med ved kjøp av en DAB-mottaker

MARITIM DAB VHF-PISKANTENNE

1-element med mulighet til forlengelse

(Glomex)

Godt mottak helt ut til dekningskartets randsone og utenfor. Mottak ved de laveste signalene ble best med den enkle pisken, uten forlengelse

For best mottak bør en slik antenne monteres så høyt og fritt som mulig

MARITIM KOMPAKT DAB-ANTENNE

(Fusion)

Godt mottak helt ut til dekningskartets randsone

For best mottak bør en slik antenne monteres så høyt og fritt som mulig

MARITIM BÅT/CARAVAN ANTENNE

(Maximum)

Godt mottak helt ut til dekningskartets randsone og utenfor

For best mottak bør en slik antenne monteres så høyt og fritt som mulig

MARITIM BÅT/CARAVAN ANTENNE

(Triax UFO)

Godt mottak helt ut til dekningskartets randsone og utenfor

For best mottak bør en slik antenne monteres så høyt og fritt som mulig

FM-ANTENNE MED DAB/FM SPLITTER (med forsterker)

Virker kun hvor signalene er absolutt sterkest

Gjenbruk av eksisterende FM-antenne til DAB er ikke til å anbefale

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.