Disse 38 vil sørge for at Forsvaret blir forsynt med alt fra frukt til ammunisjon

Hvem får lederjobben med å følge opp innkjøpsavtaler i Forsvarets logistikkorganisasjon?

Disse 38 vil sørge for at Forsvaret blir forsynt med alt fra frukt til ammunisjon
Mat, vann, drivstoff, ammunisjon, utstyr, transport, og vedlikehold av våpen, kjøretøy og materiell til Forsvaret er på lista over anskaffelser som Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) forestår. Montasje: Forsvaret/Doffin/K360

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) administrerer innkjøp av forsvarsmateriell og tjenester til hele Forsvaret. De forvalter kontrakter og rammeavtaler med leverandører i inn- og utland for rundt 20 prosent av forsvarsbudsjettet (snl.no).