Disse 22 vil bli direktør for den største avdelingen i Luftfartstilsynet

To tidligere Norwegian-topper er blant søkerne.

Disse 22 vil bli direktør for den største avdelingen i Luftfartstilsynet
Ubemannet luftfart, eller drone, er et av områdene Fagavdelingen i Luftfartstilsynet har ansvar for. Foto: Eirik Helland Urke

Luftfartstilsynet skal ansette en nyopprettet stilling som direktør i selskapets største avdeling, Fagavdelingen. Avdelingen består av alle områdene innen luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart.