Disse 22 havbrukskonseptene ligger fortsatt i myndighetenes skuff

Flere offshore-konsepter er uavklart.

Disse 22 havbrukskonseptene ligger fortsatt i myndighetenes skuff
Av alle søknadene om utviklingstillatelser som fortsatt er til behandling, har Aqua Storm søkt om flest tillatelser. Illustrasjon: Mowi

Ordningen med utviklingstillatelser i havbruksnæringen startet i 2015. Hensikten var å utvikle ny teknologi som kan løse næringens problemer, og innen søknadsfristen i 2017 kom det inn 104 søknader. 78 av dem fikk avslag.