Utviklingstillatelser

Disse 22 havbrukskonseptene ligger fortsatt i myndighetenes skuff

Flere offshore-konsepter er uavklart.

Av alle søknadene om utviklingstillatelser som fortsatt er til behandling, har Aqua Storm søkt om flest tillatelser.
Av alle søknadene om utviklingstillatelser som fortsatt er til behandling, har Aqua Storm søkt om flest tillatelser. (Illustrasjon: Mowi)

Flere offshore-konsepter er uavklart.

Ordningen med utviklingstillatelser i havbruksnæringen startet i 2015. Hensikten var å utvikle ny teknologi som kan løse næringens problemer, og innen søknadsfristen i 2017 kom det inn 104 søknader. 78 av dem fikk avslag.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå