Digitale testmanometer overtar

Mekaniske testmanometer ser ut til å måtte vike plassen for digitale testmanometer, ifølge Nils-Karl Westlie i Teck Instrument AS,Tranby. Keller AG, Sveits har hatt digitale manometer på programmet i flere år og her er fordelene ved å benytte slike, kontra mekaniske manometer:

Større nøyaktighet, inkluderer linearitet, repeterbarhet, hysterese, temperatur og displayoppløsning. Oppløsningen blir bedre. Instrumentet tåler tøff behandling (ingen mekaniske deler). Det kan leveres med programvare for logging av måleresultat: Valg av trykkenhet (bar, psi, mmVS osv.) Kan angi maks. og min. verdi, innstilling av målesyklus etc.

Les mer om: