IKT

Digital tid for sykehusene

Anders J. Steensen
11. apr. 2002 - 12:51

Staten overtok sykehusene 1. januar i år. Samtidig trådte den nye helseregisterloven i kraft. Denne tillater at flere sykehus deler på pasientinformasjonen elektronisk uten at det går ut over personvernet. Også sykehusene er åpnet for full digitalisering. Målet er å effektivisere sykehusdriften betydelig slik at staten får mer helse igjen for hver krone de bruker.

For deg som pasient betyr det raskere, sikrere og bedre behandling. Derfor legges det stor vekt på å innføre dataassisterte helsetjenester i de fem helseforetakene som nå står for driften av norske offentlige sykehus. Nesten samtidig over hele landet, er prosessene i gang for å anskaffe og ta i bruk digital røntgen og lagring. Helseregion Sør har alene et budsjett på 130 millioner til utstyr. I Midt-Norge er det satt av rundt 80 millioner kroner til grunninvesteringer i digital røntgen.

Bildet følger pasienten

Sykehusene har flere gode grunner for å gå over i den digitale verden. Dagens tradisjonelle arkiv krever stor plass og mye bemanning. Hvert eneste bilde lagres i mapper for hver enkelt pasient. Bare i Midt-Norge foretas opp mot 450.000 røntgenundersøkelser årlig. Videre krever fremkallingsutstyret plass, og fremkallingsvæsken gir miljøfarlig avfall. Miljøvernmyndighetene har krevd bedre håndtering av dette avfallet ved flere sykehus. Ved digitalisering forsvinner det problemet.

Men den største fordelen er at pasient og bilder knyttes sammen, slik at bilder alltid følger den rette pasienten. Dette gir betydelig økt sikkerhet for behandlingen. Dessuten minker sjansene for at bilder og sensitiv pasientinformasjon kommer på avveie.

Reorganisering

En omfattende reorganisering av helsetjenesten skal etter hvert gi et skille mellom akuttsykehus og såkalte elektive sykehus - sykehus hvor det skal drives planlagt behandling. Oppgavefordelingen mellom sykehusene må endres, og da blir det kostbart å sende pasientenes bilder og journaler fra ett sykehus til et annet med kurer. Via et lukket nett eller et virtuelt lokalt nettverk kan bilder overføres elektronisk sammen med journaler og andre opplysninger raskt og effektivt.

Den nye helseregisterloven som trådte i kraft 1. januar i år, gir de nye regionale helseforetakene muligheter til å kople sammen alle sykehusene som sorterer under sykehusene i et elektronisk nett. De problemene som tidligere bestod i at det ikke var mulig å overføre helseopplysninger fra ett sykehus til et annet elektronisk, er ryddet vekk. Alt taler derfor for at denne loven vil forbedre både pasientbehandlingen og effektiviteten ved våre sykehus.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.