Dette var de største olje- og gassfunnene på norsk sokkel i 2021

Wintershall Dea står for det aller største.

Dette var de største olje- og gassfunnene på norsk sokkel i 2021
Wintershall Deas Dvalin Nord var årets største olje- og gassfunn. Brønnen ble boret av riggen Deepsea Aberdeen. Foto: Wintershall Dea

I alt ble det gjort 14 funn på norsk sokkel i 2021, ikke medregnet avgrensinger av tidligere funn. I tillegg er det boret to brønner hvor det er gjort funn, men hvor det ikke foreligger ressursestimat.