Oljefunn 2021

Dette var de største olje- og gassfunnene på norsk sokkel i 2021

Wintershall Dea står for det aller største.

Wintershall Deas Dvalin Nord var årets største olje- og gassfunn. Brønnen ble boret av riggen Deepsea Aberdeen.
Wintershall Deas Dvalin Nord var årets største olje- og gassfunn. Brønnen ble boret av riggen Deepsea Aberdeen. (Foto: Wintershall Dea)

Wintershall Dea står for det aller største.

I alt ble det gjort 14 funn på norsk sokkel i 2021, ikke medregnet avgrensinger av tidligere funn. I tillegg er det boret to brønner hvor det er gjort funn, men hvor det ikke foreligger ressursestimat.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå