KARRIERE

Dette tjener rådgivningstoppene

I de store rådgivende ingeniørselskapene.

Per Kristian Jacobsen (øverst fra høyre), Ole Petter Thunes, Grete Aspelund og Marius Weydahl Berg.
Per Kristian Jacobsen (øverst fra høyre), Ole Petter Thunes, Grete Aspelund og Marius Weydahl Berg. Foto: Mona Strande/Norconsult/Mari Gisvold Garathun/Sverre Christian Jarild/Tommy Ellingsen/COWI

Tirsdag morgen kom skattelistene for likningsåret 2018 for norske skatteytere. Opplysningen forteller om skattbar inntekt, formue og betalt skatt for fjoråret.

Les mer om: