Dette tjener rådgivningstoppene

I de store rådgivende ingeniørselskapene.

Dette tjener rådgivningstoppene
Per Kristian Jacobsen (øverst fra høyre), Ole Petter Thunes, Grete Aspelund og Marius Weydahl Berg. Foto: Mona Strande/Norconsult/Mari Gisvold Garathun/Sverre Christian Jarild/Tommy Ellingsen/COWI

Tirsdag morgen kom skattelistene for likningsåret 2018 for norske skatteytere. Opplysningen forteller om skattbar inntekt, formue og betalt skatt for fjoråret.