Dette teltet skal løse en av byggenæringens største hodepiner

Mellomlagring av brukte byggematerialer er en forutsetning for ombruk.

Dette teltet skal løse en av byggenæringens største hodepiner
Det 4500 kvadratmeter store teltet ble laget for å skjule grunnarbeidene som ble gjort i det nye regjeringskvartalet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Et betydelig hinder for ombruk og sirkulærøkonomi i byggebransjen er at det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene kan brukes om igjen i et nytt bygg. Ombruksmarkedet er foreløpig ikke stort nok til at brukte materialer omsettes fortløpende, og det er heller ikke mange nok som bruker dataregistrene som er i ferd med å etableres for brukte bygningsdeler.