Dette materialet skal gi batterier som kan lades svært raskt, og ha lang levetid

Det norskutviklede anodematerialet kan gi billigere titanoksid-batterier.

Anders Teigland i TioTech forklarer hva anodematerialet gjør mulig.

Bergensbedriften TioTech står klare til å levere teknologi som skal gjøre batterier mulig å lade raskere, og gi lengre levetid.