KRAFT

Dette koster elsertifikatene

FAMILIEN JENSEN: Vår tenkte familie med strømforbruk på 20.000 KWh vil få 1144 kroner i økte strømutgifter i 2020 på grunn av elsertifikater. Men samtidig kan strømprisen falle slik at de sparer 1600 kroner. Dermed kommer de ut i pluss på elsertifikatene, som skal sørge for flere vindmøller og småkraftverk.
FAMILIEN JENSEN: Vår tenkte familie med strømforbruk på 20.000 KWh vil få 1144 kroner i økte strømutgifter i 2020 på grunn av elsertifikater. Men samtidig kan strømprisen falle slik at de sparer 1600 kroner. Dermed kommer de ut i pluss på elsertifikatene, som skal sørge for flere vindmøller og småkraftverk. Bilde: colourbox
Kjetil Malkenes Hovland
9. des. 2010 - 15:20

KOSTNAD VED ELSERTIFIKATER:

  • Elsertifikater ble tidligere kalt grønne sertifikater
  • Produsenter av fornybar energi får sertifikater som de selger til energiselskapene, som igjen kan fordele kostnadene på strømkundene
  • Kostnadene ved elsertifikatene skal fordeles på forbrukerne av rundt 73 terawattimer (TWh), mens industriens forbruk på rundt 43 TWh ikke betaler noe
  • Kostnaden for forbrukerne avhenger av hvor mye av regningen energiselskapene velter over på dem
  • Økt strømkostnad kan få mye å si for offentlige etater, bedrifter og kommuner
  • Er elsertifikatene på 25 øre kilowattimen, vil en forbruker med 20 000 kWh årlig forbruk betale 1144 kroner ekstra i strøm i 2020. Dette faller til nesten ingenting i 2035
  • Samtidig fører elsertifikatene til økt strømproduksjon, som igjen gir billigere strøm

Kilde: Olje- og energidepartementets høringsutkast til ny lov om elsertifikater

Bli med oss inn i familien Jensens hyggelige og lune hjem, med to barn og et strømforbruk på 20.000 kilowattimer (KWh) i året.

Hva vil vår lille familie måtte betale i strøm framover, med et nytt elsertifikatmarked og store planer om utbygging av elnettet?

Teknisk Ukeblad har regnet på saken og forsøker her å komme opp med Jensens framtidige strømregning.

BEP/PK/LE REPUBLICAIN LORRAIN ; ILLUSTRATION SUR LES FETES DE NOEL ; UNE MAISON TOUTE ILLUMINEE
Nett og sertifikater koster SPARER IKKE: Familien Jensen sparer ikke på strømmen i juletiden, og derfor havner de på 20 000 kilowattimer i året. Elsertifikatene vil neppe gjøre strømmen deres dyrere, men det vil oppgraderingen av elnettet. colourbox.com

Nett og sertifikater koster

Først tar vi kostnadene ved elsertifikatene: Familien Jensen er positive til den rene energien fra vindmøller og småkraftverk, og betaler derfor sin strøm med glede. Det gjør likevel et visst inntrykk på dem at de på det meste må ut med 5,72 øre mer per kilowattime på grunn av elsertifikatene.

Det betyr hele 1144 kroner i økte strømutgifter i 2020.

Men så kommer gladnyheten, nemlig de 26,4 terawattimene (TWh) ny fornybar energi som vil bli bygget ut i Norge og Sverige ved hjelp av elsertifikatene familien har betalt for.

Økt produksjon = lavere pris

Disse terawattimene kan nemlig bidra å senke strømprisen kraftig, om vi skal tro ekspertene.

For hver tiende terawattime økt produksjon av fornybar energi, vil prisen gå ned med rundt 3 øre per kilowattime, ifølge en rapport fra konsulentene i Econ Pöyry og Thema Consulting Group ( Challenges for Nordic power: How to handle the renewable electricity surplus ).

Elsertifikatene skal øke produksjonen med om lag 26 TWh. Hvis konsulentfirmaene har rett vil det gi en prisreduksjon på 8 øre per kilowattime.

Elsertifikatene skal øke produksjonen med om lag 26 TWh. Hvis konsulentfirmaene har rett vil det gi en prisreduksjon på 8 øre per kilowattime. FORNYBAR KOSTNAD: Slik blir utgiftene for forbrukerne ved elsertifikatene, ifølge Olje- og energidepartementets høringsutkast til lov om grønne sertifikater.

Reduserer Jensens utgifter

Vi vender tilbake til familien Jensen med de gode nyhetene: strømprisen deres kan gå ned igjen med 1600 kroner på grunn av den ekstra strømproduksjonen.

I så fall vil elsertifikatene totalt gjøre at familien Jensens strømregning reduseres med hele 456 kroner.

En usikkerhet gjenstår: Hvis strømprisen går ned, vil prisen på elsertifikatene øke. Målet med elsertifikatene er å gjøre det lønnsomt å bygge ut mer fornybar energi. Med lavere strømpriser må sertifikatene koste mer for å oppnå dette.

Men hvis familien Jensen er heldige, går elsertifikatene i null.

– Kan balansere hverandre ut

– En grov tommelfingerregel er at hvis kraftprisen er 40 øre og sertifikatprisen er 30 øre, så vil kraftprisen reduseres så mye at disse to balanserer hverandre ut. Men dette er veldig grovt regnet, sier energimarkedsekspert Berit Tennbakk i Thema Consulting Group til Teknisk Ukeblad.

– Hva er mest sannsynlig for familien Jensen – økt pris eller lavere pris?

– Det er vanskelig å si. Dette avhenger av mange faktorer. Det kan bli økt pris totalt sett hvis kostnadene for å bygge ut marginal fornybar kraftproduksjon er høyere enn i dette eksempelet. Da vil sertifikatprisen trekke strømutgiftene opp, sier Tennbakk.

Men til syvende og sist tror hun at elsertifikatene ikke vil bety så mye for den totale strømprisen til familien Jensen.

Men til syvende og sist tror hun at elsertifikatene ikke vil bety så mye for den totale strømprisen til familien Jensen. LYSENE PÅ: Strømforbruket vårt vil trolig koste mer i framtiden. Elsertifikater gir flere vindmøller og mer småkraft, men gir også lavere strømpris. Det er oppgraderingen av elnettet som vil gi familien Jensen mest hodebry.

Men nettleia øker

Dermed kan elsertifikatene kanskje gå fri i denne omgang. Men det finnes flere grunner til at familien Jensens strømregning vil øke framover. Og det er ikke sertifikatenes feil.

Elnettet skal nemlig rustes kraftig opp, og det koster penger. Norske nettselskaper har massive utbyggingsplaner for de neste ti årene.

Statnett skal bruke 40 milliarder kroner på dette de neste ti årene. I samme tidsrom skal lokale og regionale nettselskaper bruke 80 milliarder kroner.

Les mer: Statnett investerer 40 milliarder

Nettselskapene investerer 80 milliarder

Flere tusen kroner ekstra

Disse investeringene vil totalt øke familien Jensens nettleie med henholdsvis 1000 kroner og 2000 kroner, ifølge tidligere beregninger i Teknisk Ukeblad.

Les TUs kommentar om økt nettleie

Det vil i så fall gi familien Jensen 3000 kroner ekstra i nettleie i 2020.

Eksportkabler senker nettleia

Ifølge fornybarorganisasjonen Norwea vil de nye eksportkablene som skal bygges bidra til å dempe disse kostnadene noe.

Statnett skal bygge 4200 MW sjøkabler til Europa, og vil ha en eierandel på minst 50 prosent. Overskuddet fra kablene brukes til å senke nettleia i Norge. Kaster kablene av seg halvparten av det NorNed-kabelen gjør, vil det gi 4,5 milliarder kroner i Statnett-kassa, ifølge Norwea.

«Det vil gi Statnett en mulighet til å senke nettleien med hele 0,85 øre/KWh hvert år,» skriver Norwea i en e-post til Teknisk Ukeblad.

I så fall reduserer det familien Jensens nettleie med 170 kroner årlig. Likevel sitter de grovt regnet igjen med en ekstrautgift på 2830 kroner over nettleia i 2020. Dette er selvsagt et grovt overslag. Nettleia vil variere alt etter hvor mye ditt lokale nettselskap bruker på sitt elnett.

Les også: Eksportkabler gir neppe europeiske priser, mener Econ og Thema

Må ruste opp

Familien Jensen syns det er tungt at strømprisen øker. Men de har også noe forståelse for at nettselskapene må ruste opp elnettet. Ellers kan det bli flere feil og sammenbrudd i elnettet, lik det som skjedde i Steigen i 2007: Les saken her

Nettutbyggingen har flere årsaker: Noen linjer skal bygges for å levere strøm til olje- og gassbransjen og industrien. Noen skal bygges eller oppgraderes til høyere spenning for å sikre at nettet kan ta imot mer fornybar energi fra småkraft og vindmøller. Noen skal bygges for å sikre bedre flyt og mindre prisforskjeller mellom landsdelene. Og noen linjer må rett og slett byttes ut på grunn av slitasje og alder.

Men det er altså ikke elsertifikatenes skyld at familien Jensen trolig står overfor høyere strømpriser i 2020 enn i dag.

Les også:

Småkraft får ikke levere – nettet i Sogn og Fjordane sprengt til 2015

– Vi klarte det!

Felles elmarked: – Naturlig at det tar lang tid

Nå kommer grønne sertifikater: <br/> – Dette er en historisk dag

– Norge må eksportere kraft

– Tømmer vannmagasinene

– Lønnsomme utenlandskabler

– Norge blir ikke storeksportør av fornybar energi

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.