KRAFT

– Dette er veldig viktige anlegg, så dette må man ha stålkontroll på

NVE kaller inn Hafslund og Statnett til møte om ringkablene i Oslo.

Statnett skal bygge nye kabler i Oslo for å erstatte de gamle ringkablene. Hafslund har hevdet at Statnetet ikke har planer om å skrifte ut forbindelsen mellom Sogn og Ulven før i 2023/2024. Statnett sier det er for tidlig å anslå årstall for utskiftningen.
Statnett skal bygge nye kabler i Oslo for å erstatte de gamle ringkablene. Hafslund har hevdet at Statnetet ikke har planer om å skrifte ut forbindelsen mellom Sogn og Ulven før i 2023/2024. Statnett sier det er for tidlig å anslå årstall for utskiftningen. Bilde: Illustrasjon: Teknisk Ukeblad

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt var den 58 år gamle kabelen mellom Sogn og Ulven i Oslo ute av drift i 103 dager i siste halvår i fjor.

Kabelen er en av fire såkalte ringkabler i Oslo og eies av Hafslund. De inngår imidlertid i sentralnettet, og Statnett er nå bekymret for forsyningssikkerheten.

Les også: NVE vet ikke alderen på 100.000 kraftledninger

Mangler utdypende svar

Norges vassdrags- og energidirektorat har i vinter stilt Hafslund og Statnett en rekke spørsmål om kablene og fått svar i brevs form.

Nå har imidlertid direktoratet bestemt seg for å innkalle Hafslund og Statnett til et felles møte om saken.

– Det er fortsatt en del spørsmål hvor vi mangler utdypende svar på. På møtet vil vi sjekke ut med Hafslund om det er noe de kan gjøre for å overvåke anleggene bedre for å oppdage feilene raskere og om de har en beredskap som er så effektiv som mulig i å gjenopprette etter feilsituasjoner, sier seksjonssjef Arthur Gjengstø i NVE til Teknisk Ukeblad.

Han understreker at det er svært viktig at dialogen mellom selskapene er god.

– Vi vil se om vi kan finne felles løsninger. Dette er veldig viktige anlegg, så dette må man ha stålkontroll på, sier han.

Les også: Hafslund truer Statnett med rettssak etter strømbrudd i Oslo

– Utypiske feil

– Har ikke dette vært gjort bra nok fram til nå?

– Vi har ikke funnet noe som gir grunnlag for å konkludere med det. Men det er vår jobb å gå gjennom dette og se om alle steiner er snudd. Vi har gått tilbake i tid og fått opp et bilde av situasjonen fra 2005 og fram til 2014. Den viser at de tre hendelsene med langvarig utfall i fjor ikke er typisk sammenlignet med tidligere år, sier han.

For den eldste kabelen mellom Sogn og Ulven var det mellom 2005 og 2012 kun én utkobling der teknisk feil på kabelen var årsaken. Det skjedde i 2010.

– Kan den omfattende utetiden på den eldste kabelen mellom Sogn og Ulven i fjor tyde på at levetiden er i ferd med å gå ut for alvor?

– Jeg er usikker på om man kan konkludere med det på bakgrunn av de tre hendelsene. Men faktum er at det er gamle anlegg, og det er utfordrende å opprettholde kompetansen på disse kablene, sier Gjengstø.

Den andre gamle kabelen, mellom Smestad og Sogn, hadde fra 2005 og fram til nå ingen utkoblinger i perioden hvor teknisk feil på kabelen var årsak.

De to nyeste hadde i samme periode én utkobling hver hvor teknisk feil på kabelen var årsak, i 2007 og 2008.

Les også: Nå sier leverandørindustrien nei takk til havvind

Vil ikke konkludere 

– Bør Statnett investere i ny kabel mellom Sogn og Ulven raskere enn i 2023/2024?

– Det har jeg ikke grunnlag for å konkludere om. Det vi er opptatt av er at informasjonsflyten mellom Hafslund og Statnett er god, og at de sammen forsøker å finne best mulige felles løsninger, sier seksjonssjefen.

NVE har tidligere, i likhet med Hafslund, ønsket at Statnett tar over driften av kablene, siden de er en del av sentralnettet. Men Statnett har ikke ønsket å kjøpe dem.

– Hafslund har konsesjonen

– Bør ikke Statnett ta over kablene for å sikre en best mulig avgjørelse på om hvor lenge man bør drive de gamle kablene videre og hvor fort man bør erstatte dem med nye kabler?

– Hafslund har konsesjon fram til 2020, og da er det slik at det er de som har driftsansvaret.

– Så det er ikke aktuelt å tvinge Statnett til å ta over?

– Det vi er opptatt av er en tett og god dialog for å få gode løsninger.

Møtet med Hafslund og Statnett skal ifølge Gjengstø avholdes så snart som mulig.

Les også:

NHO-sjefen langer ut mot elsertifikater, småkraft og Energiewende

Milliardbøter til kabelselskaper for kartellvirksomhet  

Les mer om: