Dette er solprosjektene kraftselskapene satser på

Energisamfunn i Grenland og brakkland i Sverige.

Dette er solprosjektene kraftselskapene satser på
Trønderenergi ser klingende mynt i svensk brakkland, og kjøper seg inn i Sunna Group. Slik ser Sunna for seg solkraftanlegget «Skogsmusen» i Jönköping i Sverige. Dette skal ha en effekt på 14 megawatt, og er planlagt satt i drift i 2023. Foto: Sunna Group

De store strømselskapene satser på sol. Både Skagerak Energi og Trønderenergi presenterer nå planer for større solenergiprosjekter.