KARRIERELONN

Dette er lønnsvinnerne

Noen ble rikere i 2006.
Noen ble rikere i 2006. Bilde: colourbox.com

Lønnsvekst 2006

 1. Finanstjenester: 5,6 prosent
 2. Industrifunksjonærer: 4,6 prosent
 3. Statsansatte: 4,5 prosent
 4. HSH-bedrifter i varehandel: 4,2 prosent
 5. Kommuneansatte: 4,1 prosent
 6. Helseforetakene: 3,7 prosent
 7. Industriarbeidere: 3,6 prosent
 8. Undervisningspersonell: 2,6 prosent

Årslønn 2006

 1. Industrifunksjonærer: 474.800 kroner
 2. Finanstjenester: 455.300 kroner*
 3. Helseforetakene: 378.700 kroner*
 4. Undervisningspersonell: 376.800 kroner
 5. Statsansatte: 366.300 kroner
 6. HSH-bedrifter i varehandel: 331.600 kroner*
 7. Kommuneansatte: 329.600 kroner
 8. Industriarbeidere: 317.800 kroner

Tallene gjelder per årsverk. * Tallene gjelder heltidsansatte.

Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) kom nylig med rapporten ”Etter inntektsoppgjørene 2007”, som inneholder tall for lønnsutviklingen i kongeriket.

Mye med tall

Der kommer det frem at ansatte innen finanstjenester i snitt fikk 5,6 prosent høyere lønn i løpet av fjoråret. Hovedgrunnen er solide bonusutbetalinger.

Det er altså mest lønnsomt å jobbe med tall.

Under 5

Ingen andre inntektsgrupper oppnådde mer enn fem prosent lønnsøkning.

Nærmest kom industrifunksjonærer i NHO-området, som fikk økt snittlønna med 4,6 prosent.

Denne gruppa, som inkluderer ingeniører og økonomer, har den høyeste årslønna blant gruppene i rapporten.

I snitt er lønna per årsverk for industrifunksjonærer 474.800 kroner før skatt.

Annerledes

Tallene viser at Norge på mange måter er et annerledesland også innen lønnspolitikk. Sterke fagforeninger og den norske forhandlingstradisjonen gjør at vi skiller oss ut fra land vi liker å sammenlikne oss med.

Lønnsforskjellene mellom høyt- og lavtlønnede er fortsatt små i forhold til andre land. Og lønnsutviklingen for ansatte i offentlig sektor er forholdsvis god.

Lærerlønn

Lønnsøkningen for statansatte ble nemlig på 4,5 prosent.

Dette er mer enn det som kom undervisningspersonell til del. Lærerne, som har fått solide lønnsløft de siste årene, fikk kun 2,6 prosent høyere lønn i 2006.

Den gjennomsnittlige lønnsveksten var på 4,1 prosent i 2006.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.