Vannkvalitet i norsk drikkevann

Dette er høydebasseng: Et manglende filter kan være nok til å spre smitte

Bør vedlikeholdes minst én gang i året.

Fra vannrenseanlegget pumpes vannet opp i et høydebasseng som sørger for at vannet leveres med trykk til lavereliggende husstander.
Fra vannrenseanlegget pumpes vannet opp i et høydebasseng som sørger for at vannet leveres med trykk til lavereliggende husstander. (Illustrasjon: TU.no)

Bør vedlikeholdes minst én gang i året.

I 2017 ga Mattilsynet ut en veileder til risiko- og sårbarhetsanalyser for vannverkseiere. Denne veilederen er et verktøy for kommuner som skal avdekke mulige svakheter og sårbarheter i sine vannverk og distribusjonsnett.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå