INDUSTRI

Dette batteriet fra Sveits kan tøyes og vris

ETH Zürich har skapt et tøybart batteri, med en elektrolyttgelé som består av vann med en høy andel litiumsalt.

I motsetning til den flytende elektrolytten i dagens batterier, gelén i det sveitsiske batteriet verken brannfarlig eller giftig, ifølge forskerne.
I motsetning til den flytende elektrolytten i dagens batterier, gelén i det sveitsiske batteriet verken brannfarlig eller giftig, ifølge forskerne. Foto: ETH Zurich/Peter Rüegg

Brettbare skjermer og oppkoblede klesplagg har fått store aktører som LG, Samsung og Panasonic til å jobbe med de bøyelige batteriene som trengs for å videreføre utviklingen. I tillegg kommer forskning ved forskjellige læreanstalter. Nå presenterer ETH Zürich i Sveis et batteri som er bøyelig, tøybart og kan vris.

Prototypen er en tynn film som består av flere lag, og forskerne hevder at ingen tidligere har brukt en så stor andel bøyelige materialer i et batteri.

De to strømoppsamlerne for anoden og katoden består av en bøyelig polymerkompositt som inneholder ledende kull, som også tjener som det ytre dekselet. På komposittens innside har forskerne lagt et tynt lag av mikrometerstore sølvflak. Ved at de er overlappende som takstein, mister ikke flakene kontakten med hverandre når materialet tøyes ut. Og hvis de skulle bli separerte, kan kompositten likevel lede strømmen; om enn dårligere enn sølvet.

Forskerne sprayet anode- og katodepulver på et avgrenset område på sølvlaget. Katoden bestod av litiummanganoksid og anoden av vanadiumoksid. Etterpå ble de to strømoppsamlerne med elektroder plassert oppå hverandre. De var adskilte av noe som kan sammenlignes med en fotoramme, og tomrommet i midten ble fylt med en elektrolyttgelé.

Les også

Ikke brannfarlig

Elektrolytten ble skapt av doktoranden Xi Chen, som er hovedforfatter av den avhandlingen som har blitt publisert i Advanced Materials. I motsetning til den flytende elektrolytten i dagens batterier, er Chens gelé verken brannfarlig eller giftig, siden den består av vann med en høy konsentrasjon av litiumsalt.

Arbeidet har blitt ledet av Markus Niederberger, som er professor i multifunksjonelle materialer.

På ETHs hjemmeside konstaterer han at det trengs mer forskning før det bøyelige batteriet kan kommersialiseres. Først og fremst må teamet lykkes med å øke mengden elektrodemateriale som får plass i det begrensede volumet.

Artikkelen ble først publisert i svenske NyTeknik.

  Foto: Niederberger Group, ETH Zurich

 

Les også

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.