Dette anlegget hindrer at vannkraftutbygging utrydder fjellørreten

Spesialdesignet for å tiltrekke seg studenter fra Ås.

Dette anlegget hindrer at vannkraftutbygging utrydder fjellørreten
Anlegget er designet for å ligne anlegget på Universitetet på Ås, slik at terskelen blir lav for studenter å søke jobb på anlegget. Illustrasjon: Sterner

Gyteplassene til fjellørreten blir ødelagt når vannkraftverkene tapper magasinene. Derfor er det lagt inn som konsesjonsvilkår at utbyggerne skal sørge for at ørretbestanden skal opprettholdes.