ENERGI

Detektiver med DNA

Glem merking med radioaktive isotoper, salter og fargestoffer – nå kommer de syntetiske DNA-molekylene. De er både enkle og ufarlige og kan produseres i et nærmest uendelig antall ulike koder.

Markedsdirektør Dag Kristensen i ChemTAG sier firmaet i dag konsentrerer seg om tre hovedområder, der det ene er kommersialisert og gir løpende inntekter for selskapet. Dette er sporing av forurensningskilder og lekkasjer i drikkevann og avløpssystemer, deponier og grunnvann. Det er også mulig å spore større vannbevegelser i overflatevann – eksempelvis hvor raskt et utslipp fra et renseanlegg fortynnes, og hvordan det spres. Ekstremt lave konsentrasjoner av DNA kan registreres.

For de to andre hovedområdene er teknologien fremdeles under utvikling. Et av disse er sporing av oljeforurensning fra skip og industri. Når oljeprodukter er merket med DNA, gir dette en sikker identifikasjon som det ikke er mulig å forfalske. I tillegg jobber ChemTAG med å utvikle DNA-baserte tracere som kan anvendes til sporing av væskebevegelser i olje- og gassreservoarer.

Romeriksporten

Fordelen med å benytte DNA-molekyler, er at deteksjonsgrensen er ekstremt lav. Det er nok å tilsette et milligram DNA-molekyler til oljelasten i en supertanker eller til noen millioner kubikkmeter vann.

Denne merkemetoden ble benyttet da lekkasjene i Romeriksporten viste seg å komme fra Puttjern. Dessuten har teknologien blitt brukt for å studere mulige lekkasjer fra store lagerbasseng over grunnvannet på Gardermoen hovedflyplass.

I Ål ble en 19 meter dyp drikkevannsbrønn forurenset, og brukerne fikk mage- og tarmbesvær. Det ble konstatert fem mulige forurensningekilder. De ble kodet med hver sine unike DNA-kode. Dermed kunne hovedkloakken langs veien avsløres som forurenseren.

Eget språk

DNA-molekylet består av fire forskjellige byggeklosser – nukleotider – som betegnes C,T,A og G. Rekkefølgen på disse gir DNA-sekvensen, og kombinasjonsmulighetene er enorme. Den ønskede sekvensen tastes inn i et apparat som deretter produserer en ønsket mengde fragmenter av DNA-molekyler med en bestemt lengde.

DNA-språk kan oversettes til alfanumerisk språk. I fremtiden vil det bli mulig å merke for eksempel oljelaster med skipets navn i DNA-kode. Dersom et skip forårsaker forurensning, behøves ingen Sherlock Holmes for å finne synderen. Etter analyse av bare noen dråper fra et oljeutslipp, kan koden komme ut i klartekst på en skjerm som eksempelvis MS Utslipp.

Flere anvendelser

Hvert enkelt skip kan få sin unike DNA-kode som alle typer last kodes med i hele skipets levetid. Eller skipet får en unik kode for hver last. Diesel, bensin og lettere oljeprodukter kan merkes i dag. Teknologien skal utvikles videre for å kunne merke bunkers og andre tunge oljer. En mulighet er også å erstatte rødfargen i avgiftsfri diesel med DNA-molekyler.

DNA-koder kan hjelpe tollerne med å spore alle typer varer tilbake til produsent eller avsløre om et produkt skal fortolles eller ikke. Forskere tilknyttet ChemTAG har dessuten flere prosjekter på gang – eksempelvis koding av oppdrettslaks slik at rømt laks kan identifiseres, sier Kristensen.

Avsløre fusk

Dag Kristensen mener denne type merking kan bli et viktig våpen mot uærlige elementer i de fleste bransjer. Under transport er varen ute av syne for både selger og kjøper. I dag svindler mange ved at originalprodukt erstattes med mindreverdige kopier.

Innen dagligdagvarer som klær, armbåndsur og CD-er er forfalskning et stort problem. Beskyttelse av varemerker kan derfor bli et meget interessant fremtidig område, sier Kristensen. De patentene selskapet har tatt ut, gjelder idèen med å benytte syntetisk DNA som sporstoff og å knytte DNA-koden til en alfanumerisk tekst.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.