BYGG

"Det var tre ulike leirer. Tre prester. Seks spisemesser"

VASKEHALL: Setermoens vaskehall kostet 60 mill. og kan rengjøre 4 stridsvogner samtidig. Hallen er tegnet av Asplan Viak.
VASKEHALL: Setermoens vaskehall kostet 60 mill. og kan rengjøre 4 stridsvogner samtidig. Hallen er tegnet av Asplan Viak. Bilde: Fredrik Drevon
Fredrik Drevon
5. feb. 2012 - 11:16

Setermoen

 • Forsvaret har utdannet soldatar på Setermoen i Bardu kommune siden 1898. Valgt pga strategisk plassering mellom fjellene.
 • I 1940 kjempet Infanterister fra Nord-Hålogaland infanteriregiment ved Lapphaugen i Troms, et fjellområde mellom Setermoen og Bjerkvik, og påførte Nazi-Tyskland sitt første nederlag under 2. verdenskrig.
 • Det første store byggeprosjektet på Setermoen var på 1950-tallet. Man bygget fem ulike leire innenfor daværende Setermoen garnison.
 • Avd. på Setermoen leir i dag: Panserbataljonen, Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen og Etterretningsbataljonen.
 • Med 110 000 m2 bygningsmasse er Setermoen en av landets største leire. Setermoen har en sentral rolle mht å utdanne soldater som skal på oppdrag i utlandet.

Kilder: Forsvaret, Forsvarsbygg, narvikinfo.no.

Byggeprosjekter på Setermoen

 • Innendørs skytebane. 2012
 • Boliger. 2012
 • Mannskapsforlegning. 2012
 • Befalsforlegning fase 2. 2012
 • Stridsskytebane. 2016
 • Ombygge K1 til 360 graders bane. 2017
 • Scenarielandsby Sørskogen fase 2. 2017
 • Oppgradering og utvikling av nye baneanlegg. 2016
 • Messebygg, mannskap og befal. 2015
 • Perimetersikkerthet med kameraidentifisering. 2012
 • Bypassvei, Sørskogen Scenarielandsby Sørskogen, IED-lane Vardeveien. 2011-13
 • Mannskapsforlegning Trondenes. 2011
 • Utvidelse av Troms Landverksted. 2012


SETERMOEN: – Vi har bygget ny mannskapsmesse, flere hundre befalshybler, boliger, forvaltningsbygg og flerbrukshaller. En helt ny leir med infrastruktur, vann og avløp, sier prosjektleder Torfinn Nilsen.

Siden 1998 har han ledet byggeprosjektene på Setermoen leir, som er på 160 km 2, hvis man regner med skytefeltet. Mottoet har vært å bygge solid og fleksibelt.

BILDESERIE: Bli med til Setermoen leir

Ukjent prislapp

Ifølge Nilsen omsetter Forsvarsbygg for 200-400 millioner i året på Setermoen, noe de har gjort de ti siste årene.

– I 2012 passerer vi 2,5 mrd. på ti års bygging på Setermoen. Jevnt over er det ca. 100 personer på prosjektene våre, fordelt på 5-15 entreprenører. 80 prosent av det vi har bygget har gått til nordnorske entreprenører.

Hva som blir den endelige prislappen på Setermoen leir er umulig å fastslå fordi ingen vet hvor lenge byggingen vil pågå. Da Aftenposten besøkte leiren i 2006, skrev de at det ville koste 1,25 milliarder å få leiren ferdig.

Murmansk

Da Nilsen ble prosjektleder for Setermoen i 1998, ble leiren kalt "lille Murmansk" og var preget av sterkt forfall.

– Tidligere hadde byggingen foregått uten noen helhetlig plan. Det var tre ulike leirer. Tre ulike regimer. Tre prester. Seks spisemesser. Vi tok en pause i 2001 og laget en plan som skulle være så fleksibel og kompakt at den kunne ta 100 prosent utvidelse. Planen var å legge til rette for utvidelse som kunne stoppes etter hvert byggetrinn. Samtidig skulle leiren fungere selv om utbyggingen ikke ble gjennomført.

Oppdraget var å bygge 100 000 m2 og redusere leirens areal med 30 prosent.

Forsvarsbygg valgte å ikke bygge de nye boligene som passivhus.

– Det er dyrt å bygge passivhus. Så langt har vi ikke fokusert på passivhus. Vi bygger hus i miljøklasse a, b og c. Miljøet er i førersetet, men vi må også se på kostnadene.

EVIGHETSPROSJEKT: Forsvarsbygg vet ikke hvor lenge byggearbeidene på Setermoen vil pågå. Her er en flerbrukshall. Foto: Fredrik Drevon
EVIGHETSPROSJEKT: Forsvarsbygg vet ikke hvor lenge byggearbeidene på Setermoen vil pågå. Her er en flerbrukshall. Foto: Fredrik Drevon

Fornøyd med fjernvarme

Nilsen er fornøyd med at en varmesentral forsyner hele leiren med fjernvarme.

– Varmesentralen kan fyres med elektrisitet, propan og ulike typer olje og kombinasjonen av gass og olje. I tillegg har vi et biobrenselanlegg der vi fyrer med skogsflis. I indre Troms har vi mye skog. Vi fyrer for 30 øre pr. kW/t. Vi maler skogsavfall og mater det i en ovn med varmtvann rundt. Om skogen ligger og råtner eller brenner i vår ovn, blir det omtrent samme utslipp til naturen, sier Nilsen.

Man har lagt nytt VA-system, fjernvarme, trekkerørssystemer med støpte kanaler.

– Vi har ikke overvannssystem, men lager synkekummer. Avløpsvann går til kommunal rensing og vi kjøper vann fra kommunalt vannverk. Det har vært stor lekkasje på vannledninger fordi ledningene som lå her til 2007 delvis var fra før krigen. Nå er lekkasjene nede på 6-7 prosent og vi har vannmålere på alle knutepunkter.

Les også:

Dette romfartøyet er dekket med gull

SUV skal lete etter liv på Mars

Det gyldne triangel

Det fineste området på Setermoen døpte vi til Det gyldne triangel. I utdanningsleiren bygget vi kjøkken, forvaltningsbygg og alle andre fasiliteter en soldater trenger.Troms militære sykehus ligger ikke ideelt plassert inne i et øvingsområde. I fremtiden blir det kanskje bygget et nytt militært sykehus.

– Hvordan vil leiren fungere i en krigssituasjon?

– Skytefeltet vil også fungere i en krigssituasjon. I 2001 tok vi ned alle gjerdene. De militære sjefene var opptatt av at alt skulle være sivilt og åpent. Etter at gjerdene ble revet ombestemte man seg, og vi bygget nye gjerder. Nå har leiren 7 km med bevoktede gjerder.Endret gammel kultur

– I 1998 var det tre sjefer i leiren. Etter 2002 ble skillene visket ut mer og mer. I dag fremstår leiren som en militærleir. Det var en lang prosess. I 2000 var det seks spisemesser. Befalet nektet å spise sammen med mannskapet. Det ble laget to innganger til bygget, en til mannskap og en til befal. Nå er messen felles for alle og det fungerer utmerket.

Nilsen gjentar stadig at han er opptatt av kvalitet.

Boligene er på samme nivå som i det sivile markedet. Alt befal skal ha egen bolig. Yngre befal får disponere 25 m 2 når de kommer. Etter hvert går de over til 40 m 2 og 60 m 2. Setermoen ligger ikke sentralt, så for å rekruttere folk tilbys tidsmessige boliger.

– Når er Setermoen leir ferdig?

– Det kunne vært ferdig i 2008, men på grunn av bevilgningstakt til ny EBA vil byggingen trolig pågå i noen år til.Les også:

Bygger "Afghanistan" i Troms

Dette er Forsvarets nye hi tech-helikopter

Nammo lager intelligente granater

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.