Det store ombruksbygget i Oslo er ferdig. Noe sånt har du garantert ikke sett maken til

Har hentet brukte materialer fra 25 bygg. Enkelte av interiørløsningene er mildt sagt kontroversielle.

Det store ombruksbygget i Oslo er ferdig. Noe sånt har du garantert ikke sett maken til
HIstorien sitter i veggene i Entras ombruksbygg i Kristian Augusts gate. Montasje: Knut Bjørheim (bildet i midten er tatt av Kyrre Sundal i Mad arkitekter)

Sist vi var på besøk i Kristian Augusts gate, fikk vi inntrykk av at utfordringene med ombruk nærmest var uoverstigelige. Å få tak i tilstrekkelige mengder brukbare, brukte materialer i tide var vanskelig. Å få dem godkjent for et nytt liv i et annet bygg, var enda verre.