Det står dårlig til med digitalisering i offentlig sektor

– Utviklingen av IKT og digitalisering i offentlig sektor går veldig sakte. Kommunene har større problemer enn staten med å tilby avanserte IT-tjenester.

Jan Tore Sanner sier det offentlige kan bli bedre på digitalisering og IT-tjenester.
Jan Tore Sanner sier det offentlige kan bli bedre på digitalisering og IT-tjenester. Bilde: Joachim Seehusen
26. aug. 2016 - 07:00

Det sa Morten Skodbo, administrerende direktør i Rambøll Management Consulting da IKT Norge inviterte til konferanse for å presentere årets utgave av undersøkelsen IT i praksis (se faktaboks om undersøkelsen).

Ukjente effekter

Skodbo kunne også fortelle at kun 23 prosent av kommunene har identifisert hvilke effekter digitalisering skal ha. Det er også et utbredt problem i norske kommuner at eksisterende digitale tjenester ikke blir brukt. Svarene fra kommunale ledere som er intervjuet viser at 72 prosent av kommunene sier de mangler kapasitet mens 54 prosent sier de mangler kompetanse.

IT i praksis

  • IT i praksis er navnet på en årlig undersøkelse gjort av Rambøll. Undersøkelsen retter seg mot de 500 største offentlige etatene og de 500 største bedriftene. De siste valgt på basis av omsetning, offentlige etater er rangert etter antall ansatte.
  • Rambøll har sitt hovedkontor i Danmark, der er undersøkelsen gjort årlig i 20 år. I Norge er den gjennomført årlig siden 2007. Siden har Rambøll fått med seg flere støttespillere, IKT Norge, Visma, Den norske dataforening og NTNU.
  • Rapporten kan lastes ned fra dataforeningen.no, den er gratis for medlemmer.

Det er ikke bare digitalisering det står dårlig til med: Automatiseringsgraden i norske produksjonsbedrifter er katastrofalt lav

Manglende samsvar

Samtidig viser svarene at det ikke er samsvar mellom hvilke mål man setter og hvilke ressurser man stiller til rådighet. Halvparten, 47 prosent, svarer at det ikke bevilges tilstrekkelig midler til å sette i verk de digitaliseringsprosjektene man ønsker og som er nedfelt i strategiplaner.

Det offentlige trekker ned

Dette står i sterk kontrast til kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, som i sin innledning viste til en EU-undersøkelse som plasserer Norge på annen plass av EU- og EØS-land når det gjelder digitalisering. Riktignok presiserte Sanner at befolkningens iver og interesse for digitale produkter og prosesser ga oss topplasseringen. Norge kom på femte plass når det gjaldt digitalisering av offentlig sektor.

Les: Industriell suksess umulig uten toppkvalitet internett

For mye tid på gamle systemer

En viktig årsake til at det ikke er samsvar mellom mål og milder er at offentlig sektor bruker så mye tid og ressurser på å holde liv i gamle systemer at det ikke blir hverken tid eller ressurser igjen til fornying, det gjelder hele 62 prosent av IT-avdelingene i offentlig sektor.

Undersøkelsen viser også at det står riktig dårlig til med de økonomiske sidene av det som Rambøll har valgt å kalle gevinstrealisering. Der er sammenligning med privat sektor slående. De har delt gevinstrealisering i noen hovedgrupper. Disse er kvalitetsgevinster, effektivisering, faktisk kostnadskutt og bemanningskutt.

Stortingsmeldinger om IKT

  • Stortingsmelding 27, Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, ble levert av Kommunal- og fornyingsdepartementet 15. april i år. Den er nå til behandling i transport- og kommunikasjonskommiteen i Stortinget, som har frist til å levere instillingen 15. november. Deretter blir den debattert i Stortinget, dato er ikke bestemt.
  • En tilsvarende stortingsmelding, Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskaping, ble levert til Stortinget 22. mars i 2013.
  • Begge meldingene kan lastes ned fra stortinget.no

Sparer ikke hverken kroner eller arbeidskraft

For de to første, kvalitet og effektivisering er svarene ganske like for privat og offentlig sektor. Men så kommer forskjellene. I privat sektor svarer 83 prosent av lederne at de har oppnådd faktiske kutt i kostnader ved å digitalisere. I offentlig sektor er det kun 54 prosent som kan vise til kostnadskutt.

Halvparten av bedriftene i privat sektor, 49 prosent, sier at IKT- eller digitaliseringsprosjekter har ført til bemanningskutt. Kun 25 prosent av ledere i offentlig sektor har tatt gevinster i form av redusert bemanning.

Skodbo presiserte her at bemanningskutt ikke betyr at mange arbeidstakere bir overflødige og mister jobben. Det er snarere snakk om at de overføres til andre oppgaver i bedriften eller etaten.

Les: Norsk industri undervurderer truslene mot datasikkerhet

Ledere må ha IT-kompetanse

Jan Tore Sanner, som nok var orientert om funnene på forhånd, var krystallklar på at IKT er en viktig faktor for å øke produktivitet og innovasjon.

– Vi kan bli bedre på forvaltningen bruk av IKT, erkjente han.

– I dag holder det ikke å peke på IT-avdelingene. Ledere må ha kompetanse, sa Sanner.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.