GASSANALYSE

Det norske selskapet har knekt gassmålingens store nøtt

Bruker sekunder på å måle, konkurrerende teknologi kan bruke minutter.

Slik måler vi: Adm. direktør i Neo Monitors, siv. ing. Ketil Gorm Paulsen gir en meget sterkt forenklet verjon av brunnlaget for hovdan de måler konsentrasjon  i gasser.
Slik måler vi: Adm. direktør i Neo Monitors, siv. ing. Ketil Gorm Paulsen gir en meget sterkt forenklet verjon av brunnlaget for hovdan de måler konsentrasjon i gasser. Foto: ORV

Det har alltid vært vanskelig å måle hydrogen raskt i prosessanlegg. Løsningen har vært å hente ut prøver og benytte en gasskromatograf for å avsløre hydrogeninnholdet. Det tar tid, er dyrt, og det krever mye kompetanse.