Det Norske og Lundin slipper unna

Det Norske og Lundin slipper unna
Bilde: Håkon Jacobsen

Det er uenighet om hva som er den optimale utvinningsmodellen for Utsirahøyden hvor det er gjort flere funn, blant annet det gigantiske Avaldsnes/Aldous Major.

Hemmelig spill om milliardverdier i oljen

OED har foreløpig kun krevd en samordning mellom de to mindre funnene Luno og Draupne, men flere tar til orde for at man kunne få til en mer samfunnsoptimal løsning ved å også inkludere Avaldsnes/Aldous Major.

Kritiske spørsmål

Borghild Tenden, næringspolitisk talskvinne for Venstre, har utfordret olje- og energiministeren på om det vil bli et krav om full samordning på Utsirahøyden.

– I noen tilfeller er ikke oljeselskapenes egeninteresse i samsvar med samfunnets interesse. Selskapenes behov for rask kapitalstrøm kan for eksempel stå i veien for en samordning som kan ta noe mer tid, men totalt sett være billigere og klimamessig bedre, sier Tenden.

Avstanden til Luno og Draupne er mindre enn mellom brønner både på nord og sørsiden av det 180 km2 store Aldous/Avaldsnes-funnet. Statoil

Vil ikke kreve utredning

I går kom svaret fra Ola Borten Moe (SP). Han vil ikke kreve at selskapene utreder mulighetene for en full samordning.

– Slik det ser ut i dag kan det være hensiktsmessig med en samordning i øst (Aldous/Avaldsnes) og en i vest (Luno/Draupne). På Utsirahøyden er det gjort mange funn den siste tiden, og jeg håper vi vil gjøre flere i tiden som kommer.

– De funnene som allerede er gjort her ligger i forskjellig avstand fra hverandre og er modnet i ulik grad frem mot en utbygging. Dette legger føringer på hvilken grad av samordning som er hensiktsmessig, skriver Borten Moe.

Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

Skeptisk til svaret

Borghild Tenden (V) ble ikke beroliget av svaret fra statsråden.

Borghild Tenden (V) ble ikke beroliget av svaret fra statsråden. Borghild Tenden, næringspolitisk talskvinne i Venstre. V

– De store samfunnsgevinstene ligger i å se hele området i sammenheng. At avstanden mellom de ulike funnene er for stor for at man skal få til en samordning lyder hult, all den tid tidligere utbygginger som Ekofisk, Snøhvit og Ormen Lange strekker seg over langt større avstander. Da er nok ulik modningsgrad et mer reelt argument, der selskapenes interesser ikke nødvendigvis er det samme som myndighetenes interesse, sier Tenden.

Avviser at Statoil har for mye å gjøre

Vil bygge ut på fem år

Aldous truer økt utvinning

– Ingen vits i å bore flere brønner

Foreløpig ser det ut som om at Det norske og Lundin ikke vil komme med fram til en samordningsløsning mellom Luno og Draupne.

Lundin mener det er liten samfunnsmessig gevinst i dette og har fremdeles som mål å levere inn sin utbyggingsplan for Luno i desember.

Det norske mente først at det var negative gevinster, men hevder nå at det kan være lønnsomt. Draupne ligger litt bak Luno i modningsprosessen.– Kan hindre elektrifisering

Borten Moe understreker at han har bedt operatørene i området om å utrede en mulig samordnet kraftløsning for flere av feltene på Utsirahøyden. Men Tenden er heller ikke blitt overbevist om man kommer til å få på plass en elektrifisering av området.

– Signalene fra Borten Moe rundt elektrifisering generelt er positive, men uten et helhetlig samordning av energitilførselen til hele Utsirahøyden stiller jeg meg noe tvilende til at en elektrifisering av Luno og Draupne alene vil være lønnsomt, i alle fall fra dag én. Dette har vi sett mange eksempler på tidligere, og det er her olje- og energidepartementet kan spille en avgjørende rolle, sier Tenden.

Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

Økende CO2-utslipp

Hun er bekymret for CO2-utslippene fra utbyggingen.

– CO2-utslippene fra de nye utbyggingene vil vare frem mot 2050. Å ikke sørge for utslippsfriløsninger nå vil i praksis bety at man langt på vei skrinlegger Norges klimaforpliktelser. De siste årene har Stortinget vedtatt både Skarv og videreutvikling av Ekofisk, begge med betydelige utslipp i mange år fremover.

– Slike vedtak kan man ikke fortsette med hvis man ønsker å stå igjen med en viss klimatroverdighet. Hvis strømtilførselen på land skal vise seg å bli problematisk, ber jeg Borten Moe komme til Stortinget så raskt som overhodet mulig, så skal i alle fall Venstre være en konstruktiv medspiller for å få på plass en stabil og sikker strømforsyning, sier Tenden.

Les mer om: