KRAFT

– Det må forskes mer på vannkraft

RØRT AV VINDTURBINER: - Jeg får selv tårer i øyene av vindturbiner - de er estetisk vakre og har en harmonisk utstråling, sier direktør i Energi21, Lene Mostue.
RØRT AV VINDTURBINER: - Jeg får selv tårer i øyene av vindturbiner - de er estetisk vakre og har en harmonisk utstråling, sier direktør i Energi21, Lene Mostue.Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
3. sep. 2010 - 12:52

Lene Mostue

  • Aktuell: Direktør i Energi 21, har 15 års erfaring fra energibransjen. Blant annet fra EBL og E-CO Partner.
  • Født: 1970
  • Status: Gift, tre sønner
  • Utdanning: Elkraft teknikk på tidligere NTH og master of management BI


Energi 21

  • Energi 21 er den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av energiløsninger etablert i 2008. Strategiprosessen føres videre som en permanent ordning.
  • En rekke innsatsgrupper arbeider nå med å konkretisere og handlingsrette strategien og tilpasse anbefalingene innenfor de ulike satsingsområdene til dagens marked, teknologi, industri og kompetanse. Resultatet fra innsatsgruppene vil danne grunnlaget for total revisjon av strategien.
  • Planlagt ferdigstillelse av revidert strategi for Energi 21 er juni 2011.

KILDE: Energi 21

Hun viser til en fersk rapport utarbeidet av Energi 21, som er helt klar i sin anbefaling.

– Energi 21 foreslår at det bygges et nasjonalt anlegg for utprøving av nye tekniske løsninger. Dette gjelder først og fremst vannkraft designet som effekt- og pumpekraftverk. Vannkraftteknologi er en moden teknologi, men det betyr ikke at FoU-behovet innenfor fagfeltet er ubetydelig, sier hun, og understreker at det haster å komme i gang med teknologiutvikling.Tårer i øynene av vindturbiner

Kanskje tenker du at du har sett henne før? Søskenlikheten er ikke til å komme bort ifra.

– Det er bare positivt å bli tatt for å være Trude. Det er bare to år som skiller oss og vi er gode venner. Barn på samme alder har vi også, smiler Mostue, som ikke kan dra noe stor veksel på sin søster Trude Mostues dyrekunnskaper i sin jobb som direktør for Energi 21.

Lene Mostue fascineres av helt andre ting.

– Jeg får selv tårer i øyene av vindturbiner- de er estetisk vakre og har en harmonisk utstråling. For noen år siden var jeg i Narvik og fikk gleden av å besøke vindkraftanlegget på Nygårdsfjellet så på en vindturbin i storm og i minus 18 grader. Da får man respekt for teknologien og forstår noen av forstår utfordringene knyttet til drift og vedlikehold, sier Energi 21- direktøren.Samlet strategi

Det var daværende olje- og energiminister Odd Roger Enoksen som vinteren 2007 tok initiativet til å etablere Energi 21. Målet var å etablere en bred og samlet FoU-strategi for energisektoren. I 2009 ble sluttrapporten overlevert.

– Nå jobber vi med å sette strategien ut i livet. Arbeidet er organisert gjennom flere innsatsgrupper for hver av strategiens seks satsingsområder. Målsetningen er å utarbeide konkrete anbefalinger som skal lede oss dit vi vil. Det er industrien som leder an. Til sammen har prosjektet 120 representanter fra industrien involvert i Energi 21.– Rådene blir fulgt

– Det har kommet mange grønne utredninger i de siste årene, men mange mener at resultatene har uteblitt. Du frykter ikke at Energi 21 s rapporter bare skal havne i en skuff i departementet?

– Nettopp derfor er vi glad for at mange av våre anbefalinger i strategien fra 2008 har blitt fulgt opp. Det bevilges nå mer penger til forskning på fornybar energi og det har blitt etablert åtte senter for fornybar energi (FME-senter), som følger Energi 21 sine satsingsområder. Energi 21 sin nærhet til industrien er et viktig suksesskriterie.

Energi 21s satsingsområder er fornybar kraft (vann, vind, sol, termisk), energieffektivisering, fangst og lagring av CO2 og energisystemer som transmisjon offshore/onshore grid, distribusjon og kraftmarkedet.– Godt vant i Norge

– Dere satser bredt?

– Ja, jeg skulle gjerne hatt enda flere hjerner å spille på. Ja, men målet er ikke å favne alt, men å ha en strategi som er så poengtert som mulig. Vi kan ikke bli gode på alt. Vi må finne de områdene hvor vi har størst potensial for å lykkes.

Mostue mener at det er en utfordring at vi allerede er så godt stilt i Norge:

– Vi har vannkraften og er ikke tvunget til å tenke på forsyningssikkerheten. Den er ikke et tema her til lands. Vi er i en god posisjon allerede. Men vi må leve av noe etter oljen.Subsidier ikke nok

– Energi 21 kom nylig med en rapport som sier at offshore vind aldri vil konkurrere med vindkraft på land. Bør vi ikke satse på offshore vind?

– Det var ikke vår rapport, men en rapport fra Douglas Westwood Ltd. Vi mener derimot at offshore vind er Norges mulighet til å komme på banen. Her har vi mye å spille på med vår kompetanse innenfor offshore og marinteknologi. Men selvsagt må kostnadene ned, sier Mostue, som er klar på at det ikke går an å bygge en industri på subsidier.

– Selv om industrien kan trenge drahjelp i starten.

– Er det behov for et hjemmemarked slik mange hevder?

– Vi trenger nærhet til et marked. Et eksempel her er det britiske markedet. Det er naturlig at norske selskaper går til et område som har gode ordninger. Men det bør legges til rette for at Norge kan innovere innenfor relevante energiteknologier hjemme eller internasjonalt. I Norge er vi vant til å ha så mye space rundt oss.Mye usikkerhet

– Tall fra Energi Norge og Statnett viser at Norden går mot et betydelig kraftoverskudd. Trenger vi mer ny fornybar energi?

– Selv om Norden ikke trenger mer fornybar energi, så trenger Europa det. Det kan se ut som om vi går imot et overskudd, men det er mange variabler. Vi vil utarbeide ulike scenarioer for kraftmarkedet frem mot 2030. Mye avhenger av at EUs 2020 mål står støtt, sier Mostue, og viser til at mange europeiske land sliter økonomisk.

– Vi ser at Spania trapper ned på støttenivået. Det kan skje flere steder. Det er mange usikre momenter. Vi venter også fortsatt på fornybar-direktivet. Vi har ventet lenge på det reelle utfallet.En bedrift hjemme

Før de aller fleste fattet Energi 21-direktøren interesse for fornybar kraft.

– Jeg begynte på elkraft teknikk på tidligere NTH, fordi jeg ville jobbe med fornybar energi. Det er mange herrens år siden, og siden den gang har jeg jobbet i energibransjen. Men det er ikke hele livet. Hjemme har jeg også en liten bedrift med tre små gutter, mann og altfor mange gullfisker i en liten akvariebolle.

Les mer om: