Det hjelper lite med CO2-vennlig betong hvis bygget må rives etter 50 år: Anbefaler lengre levetid for bygg

Påstanden om at jakten på reduserte klimagassutslipp kan føre til økte utslipp, stemmer. Det mener Rådgivende ingeniørers forening.

Det hjelper lite med CO2-vennlig betong hvis bygget må rives etter 50 år: Anbefaler lengre levetid for bygg
Lengre levetid reduserer utslipp. Operabygget er prosjektert og bygget for lengre levetid enn de fleste bygg. For fundamenteringen krevde Statsbygg 300 år. Bildet er fra 2006, i byggefasen. Bilde: Statsbygg

Under kursdagene arrangert av Tekna tidligere i januar kom flere representanter for både sement- og betongprodusenter med en rekke eksempler på at ønsket om å være klimavennlig utløste uheldig bruk av lavkarbonbetong, eller krav om resirkulert stål i armering som umuliggjorde spennarmerte konstruksjoner – og ledet til økt betongbruk og dermed økte klimagassutslipp.