Det grønne skiftet har fått seg en real vitamininnsprøytning

Utfordringene er store, samtidig er det slik at når målet er klart og man opplever oppsving i etterspørsel og priser, gjør det også noe med tilbudssiden.

Det grønne skiftet har fått seg en real vitamininnsprøytning
Regjeringen, her representert ved næringsminister Jan Christian Vestre, har igjen åpnet for mulighetene til å utvikle vindkraft på land. Vi har noen av Europas beste vindressurser, men selv om disse ressursene ikke forsvinner av å vente, risikerer vi at våre naboland finner andre løsninger på sin energiforsyning og at industrien plasserer seg andre steder enn hos oss, skriver spaltist Kim Allgot. Han etterlyser høyere fart i omstillingen. Foto: Lise Åserud/NTB

Bli kjent med TUs nye spaltister.