– Det gjelder å ha de rette folkene

– Det gjelder å ha de rette folkene
deepwater horizon Bilde: Scanpix / Reuters

LILLESTRØM: Offshore og Deepwater Horizon-ulykken sto på agendaene under Nor-Shipping onsdag.

Jeffrey Lantz fra US Coast Guard og John Ridgway fra BP Shipping diskuterte hva bransjen og myndigheter kan lære av Macondo-ulykken i april i fjor.

Reguleringer

Lantz mener at det ikke er grunnlag for å frykte en så stor ulykke med store miljøkonsekvenser. Nye og strenger krav til tekniske løsninger og backupsystemer tvinger seg fram.

USA har allerede gjort endringer i lover og regler, men er ikke i mål ennå, ifølge Lantz.

Han er sikker på at både oljeselskaper og myndigheter har lært mye om hvordan slike ulykker skal håndteres i framtida.

– Det gjelder å ha de rette folkene med riktig kompetanse tilgjengelig og kunnskap om å organisere arbeidet. Det har vi fått erfaring i nå. Vi må også ha gode planer, sier Lantz.

Overfor Teknisk Ukeblad utdyper Lantz:

– Det viktigste er selvsagt å unngå ulykker. Vi trenger enda bedre regulering av bransjen, sier han.

BPs fokus

John Ridgway sa at BPs viktigste bidrag er å unngå ulykker. Dersom det skjer, er det behov for å utvikle teknikk, utstyr og metoder for å fange opp olje og gass. Han mener også at det må utvikles nytt utstyr som kan gjøre boring av avlastningsbrønner raskere og med enda større nøyaktighet.

BP-direktøren mente at selskapet også har lært mye om å håndtere utslipp, blant annet med dispergeringsmidler, avbrenning og oppsamling. Ridgway la også vekt på krisehåndtering på ledelsesnivå.

LÆRDOM: Sjefen for BP Shipping, John Ridgway, mener kunnskap og forberedelser er viktig for å unngå en ny Macondo-ulykke. Tore Stensvold

Standardisering

– Det er ekstremt viktig i å ha folk med riktig kompetanse og organisasjonsevne. Det hjelper slett ikke å ha masse folk som ikke kan noe og bare går i veien, sa han.

Flere av debattantene, med Jeffrey Lantz i spissen, mener at mer standardisering av utstyr er nødvendig, både for å unngå ulykker, og fordi det gjør det enklere å gripe inn og gjøre de rette tiltakene.

Kultur og forståelse

Under rundebordskonferansen trakk flere av deltakeren fram at de tekniske løsningene må være robuste og ikke til å bruke feil.

Fellesnevneren for alle var imidlertid kompetanse. Menneskenes kunnskap – eller mangel på sådan – er det svakeste ledd.

En av debattantene, DNV-direktør Elisabeth Tørstad, som har ledet granskingen av utblåsningsventilen (BOP-en), fikk mye heder for å ha satte ord på utfordringene. Det hjelper ikke å ha topp teknologi, så lenge det ikke er kunnskap, kultur og forståelse for hvordan utstyret skal brukes riktig.

Kompetanse

På spørsmål fra debattleder Todd Benjamin om hva som er offshore- og den maritime bransjens største utfordring de neste 5–10 år, svarte administrerende direktør Peter Miller i National Oilwell Varco:

– Tilgang på kompetente folk.

Alle de andre debattantene sluttet seg til og sa seg enige.