ENERGI

Det gjærer på Jæren

8. mars 2001 - 12:56

Hogstad komposteringsanlegg på Jæren er Norges største anlegg for kompostering av kildesortert, våtorganisk husholdningsavfall og hage- og parkavfall. Anlegget ble satt i prøvedrift 13. november 2000. – Dette er et av Europas mest moderne anlegg, og prøveperioden vil vare til 1. mars. Rundt den tiden vil anlegget åpne offisielt, sier prosjektleder Kristian Ohr. Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk (IVAR) er byggherre og driver anlegget. Det er mulig å behandle inntil 28.000 tonn avfall per år fra de ca 250.000 innbyggerne i Jærregionen.

Tomten inkludert atkomstvei har et samlet areal på omlag 32 dekar. Bygningene har et bruksareal på omlag 10.500 m². Sluttregningen kom på 155 millioner kroner, inkludert ny atkomstløsning fra riksveien på 8 millioner kroner.

Moderne prosess

– Nå er utfordringen å få et dokumentert anlegg med gode rutiner som sikrer at produsert kompost er av høy kvalitet, sier Ohr. Prosedyren er at en hjullaster laster avfallet opp i en stor mikser. Avhengig av tørrstoffinnhold og struktur blir det her tilsatt tørt strukturmateriale og/eller resirkulert prosessvann. I mikseren kvernes og eltes avfallet sammen, før det transporteres på bånd inn i selve komposteringshallen, sier Ohr.

Nedbrytningsprosessen foregår i åtte parallelle betongbinger som er 50 meter lange. Komposteringsprosessen utvikler mye varme og fuktighet. For å fjerne overskuddsvarme og fuktighet, samt tilføre oksygen, må store mengder luft trekkes gjennom kompostmassen. I betongbingene ligger massen på et luftegulv i form av perforerte betongplater og luftes ved at to store vifter trekker luft ned gjennom massen og videre til luktrensing. Hver binge er inndelt i fire soner som ved hjelp av spjeld i avtrekkskanalene luftes individuelt avhengig av temperaturen i avtrekkslufta. På toppen av de tre meter høye bingeveggene er det montert jernbaneskinner, der en 50 tonn tung vendemaskin står. Med hjelp av en horisontalstilt piggvals og et skrapeverk rører den om og forflytter massen ca. fem meter gjennom bingen for hvert gjennomløp. I vendeprosessen kan maskinen også tilføre massene vann ved behov.

– Etter minimum seks ukers aktiv kompostering laster vendemaskinen ferdig kompost ut av komposteringshallen og inn i etterbehandlingshallen på utmatingsbånd. Her kan ferdig kompost siktes og lagres beskyttet fra nedbør gjennom vintermånedene, sier Ohr.

Innebygget anlegg

– Belastninger for nærmiljø og egne arbeidstakere var blant de største utfordringene ved planlegging og drift av komposteringsanlegget. Til tross for landlige omgivelser og et pukkverk som nærmeste nabo, valgte vi å bygge inne hele anlegget fra mottak til ferdigvarelager, sier Ohr.

Ventilasjonsanlegget er et kombinasjonsanlegg som både ventilerer byggene, og leverer luft til komposteringsprosessen. Det er valgt frekvensstyrte vifter med høy kapasitet, opptil 140 000 m³/h. Dette sikrer et godt arbeidsmiljø. Luktbelastet avluft fra mottakshall og komposteringshall går gjennom omfattende luktfjerning i scrubbere og biofilter, før avkast gjennom en 50 m høy skorstein plassert oppe i fjellsiden omlag 70 meter høyere enn anlegget. Her måler en værstasjon og dokumentere betingelsene for spredning og fortynning av eventuell restlukt.

På grunn av vanskelige grunnforhold, er bygget i hovedsak fundamentert på stålkjernepeler på opptil 50 meter lengde. Stålrør på opptil 250 millimeter ble boret gjennom en byggegrunn av løsmasser, stor stein, matjord og mer krevende ting som lastebilrammer og annet stålskrap.

For å minimalisere livsløpskostnadene, er det i stor grad valgt korrosjonsbestandige materialkvaliteter. Prosessventilasjonsanlegget, scrubbere, vifter og annet utstyr er utført i syrefast, rustfritt stål, mens det er benyttet SR-cement og epoxybehandling for å redusere konsekvensene av klimabelastningene på betongen i komposteringshall og biofilterhall.

Varmepumpe

Tekniske føringer er lagt utenom komposteringshallen i et eget kulvertsystem, som ventileres separat og har normal ståhøyde. Kondensvann og sigevann/prosessvann inneholder næringsrik forurensning og resirkuleres for å dekke vannbehovet under komposteringsprosessen. Dermed blir det kun et mindre overskudd av prosessvann som i perioder må slippes på spillvannsnettet, samtidig som viktige næringsstoffer beholdes i kompostproduktet.

For øvrig er det installert varmeveksler og varmepumpe for å utnytte energien i den varme prosesslufta til oppvarming og varmt vann på anlegget. Det tyske firmaet SUTCO er leverandør av konsept og prosessutstyr.

Produktkvalitet og avsetning

En lagerhall på over 3000 m² er bygget for å beskytte det ferdige produktet ved lagring gjennom vintermånedene.

– I perioden fram til vi kan produsere et godkjent kompostprodukt av jevn kvalitet, vil vi være interessert i å finne samarbeidspartnere som ser muligheter i å bruke eller videreutvikle komposten. Et lokalt landbruk som er mer enn selvforsynt med naturgjødsel, gjør at det må satses på andre markedsområder. Private hager, idrettsanlegg, gartnerier og grøntanlegg etterspør ugrasfrie, organiske jordforbedringsmidler, og har en viss betalingsvilje for gode produkter, sier prosjektleder Kristian Ohr.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.