– Det er ikke synd på dem

– Det er ikke synd på dem
NOK: Energi Norges administrerende direktør Hans Erik Horn mener kraftkommunene får nok allerede. Bilde: Stein Jarle Olsen

– Næringen bidrar med 50 til 51 milliarder til samfunnet totalt i 2010. Staten får største delen av dette, men vertskommuner og fylkeskommuner tar sju milliarder. Eierkommuner får omlag fem milliarder kroner, sier direktør i Energi Norge Hans Erik Horn.

Bransjeorganisasjonen for kraftselskapene er negativ til at vertskommunen skal få mer av verdiskapningen:

– Det er ikke rimelig at vertskommunene skal ha en ytterligere økning på bekostning av de kommunene som faktisk eier anleggene.

Les mer:

– Brudd

Ifølge Energi Norge vil en fjerning av maksimumsverdien med dagens rentenivå føre til høye takster og en økning av eiendomsskatten på to milliarder kroner.

– Eiendomsskatten vil øke voldsomt. I 2013 vil vi med dagens rentenivå komme opp i 5.5 milliarder, basert på en eiendomsskattetakst på 7 kr/kWh, omlag det dobbelte av reell verdi hvis LVK får det som de vil. Dette er et brudd på alminnelige skatteprinsipper.

– Men 60 prosent av denne regningen vil gå til staten?

– Ja, men 40 prosent vil forsvinne fra eierkommunene og bli borte. Er det riktig fordelingspolitikk?

– Feil

Energi Norge mener det er feil at vertskommunene ikke har tjent på at kraftprisen har økt. Alle kommuner som er berørt av kraftutbygginger har krav på konsesjonskraft til en fastsatt pris, ca. 10 øre/kWh.

– Denne kraften kan vertskommunen selge for markedspris ca 40 øre/ kWh. På denne måten har vertskommunene fått sin del av verdistigningen på kraft.

– De færreste kommuner selger konsesjonskraften på spotmarkedet. Mange kommuner har inngått langsiktige kontrakter og flere velger å avstå fra konsesjonskraft. Er det da rimelig å ta utgangspunkt i spotprisen når man skal regne ut verdien av konsesjonskraften?

– Kommunene har anledning til å selge til andre kontrakter og til andre priser. Det er ikke rimelig at det skal gi fratrekk av verdien på konsesjonskraften, mener Horn.

Energi Norge frykter at en eventuell fjerning av makstaket skal gå ut over fremtidige investeringer i fornybar energi:

Oslobyråden: Vil ikke fjerne maksimumstakst

Les mer om: